Hopp til hovedinnhold

Nik. Brandal

Førsteamanuensis

Nik. Brandal

Nikolai Brandal er førsteamanuensis i internasjonale studier og har vært ansatt på Oslo Nye Høyskole siden januar 2017. Før dette var han stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo. Niks akademiske bakgrunn er hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og adjunkt fra Høgskulen i Volda. Han har særlig arbeidet med ekstremisme og politisk radikalisering.

Bakgrunn

 • Adjunkt fra HiVolda (1996)
 • Hovedfag i historie, UiO (2002)
 • Faglitterært stipend fra NFFO, Den store ml-boka (2007)
 • Koordinator, Nettverk for studier av totalitarisme og ekstremisme, UiO (2008-2017)
 • Stipendiat i historie, UiO (2009-2013) med prosjektet From the New Left to the Far Left: West Germany and the United States 1960-1970
 • Leiv Eiriksen-stipendiat, Genocide Studies Program, Yale/NFR (2010)
 • Faglitterært stipend fra NFFO, De ukjente krigerne. Nordmenn i første verdenskrig (2013)
 • Koordinator for Fritt Ords seminarrekke om Første verdenskrig «The War to End All Wars» (2013-14)
 • Rådgiver for Tater-/romaniutvalget (2014-15)
 • Faglitterært stipend fra NFFO, Spionkrigen: Etterretning i Norge under første verdenskrig (2015)
 • Faglitterært stipend fra NFFO, Det norske demokratiet og dets fiender 1917-2017 (2015)

Jobber med

Undervisning og veiledningsområder
Politisk ekstremisme, totalitære bevegelser, folkemord, nyere amerikansk historie, nyere tysk historie, første verdenskrig, sosialdemokratiets historie, nyere norsk historie.

Faglige kompetanseområder
Nyere amerikansk og tysk historie, sosialdemokratiet og den nordiske modellens historie, folkemord, totalitære bevegelser, første og andre verdenskrig

Forskning

Aktuelle forskningsområder

 • De nordiske demokratienes møte med politisk ekstremisme 1917-2017
 • Etterretning og spionasje i Norden under første verdenskrig
 • Radikaliseringen av de amerikanske og vesttyske studentene på 1960-tallet
 • Utfordringer for den nordiske politiske modellen i det 21. århundret

 

Utvalgte publikasjoner

 • Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (2017, redaktør m/ Alexa Døving og Ingvill Plesner)
 • Islamisme: Ideologi og trussel (2016, red. m/ Øystein Sørensen og Bernt Hagtvet)
 • Den dannede opprører: Festskrift til Bernt Hagtvet (2016, red. m/ Dag Einar Thorsen)
 • Demokratisk beredskap (2015, red. m/ Ø. Sørensen and B. Hagtvet)
 • Folkemordenes svarte bok, 2. utgave (2014, m/ Bernt Hagtvet og Dag Einar Thorsen)
 • De ukjente krigerne: Nordmenn i første verdenskrig (2014, m/ Eirik Brazier og Ola Teige)
 • Intellektuelle og det totalitære (2014, red. m/ Øystein Sørensen og Bernt Hagtvet)
 • The Nordic Model of Social Democracy (2013, m/ Øivind Bratberg og Dag Einar Thorsen)
 • Venstreekstremisme (2013, red. m/ Øystein Sørensen og Bernt Hagtvet)
 • Sosialdemokratiet: Fortid, nåtid, framtid (2011, m/ Øivind Bratberg og Dag Einar Thorsen)
 • Den mislykkede spionen: Fortellingen om kunstneren, journalisten og landssvikeren Alfred Hagn (2010, m/Eirik Brazier og Ola Teige)
 • Den store ml-boka: Norsk maoisme sett nedenfra (2009, m/ Jon Rognlien)
Tilbake til toppen