Hopp til hovedinnhold

Pål Kraft

Professor

Pål Kraft

Pål Kraft er professor i psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hvor han tidligere også har vært instituttleder. Han har vært direktør ved Statens institutt for rusmiddelforskning og professor ved Universitetet i Bergen, samt professor II ved Handelshøyskolen BI. Han har master- og doktorgrad i psykologi, embetseksamener i sosiologi og odontologi og er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Brain – body – society: how does the society and the environment around us affect the body’s biological systems? What consequences does this have for how we think, decisions we make and our health habits?

What is willpower and self-control? Why do some people seem to have stronger self-control than others? Why does self-control vary over time and situations?

What is social inequality? How does our ranking in a social hierarchy affect our decisions and behaviours?

Jobber med

Undervisnings- og veiledningsområder

  • Helse- og sosialpsykologi
  • Bacheloroppgave

Forskning

Aktuelle forskningsområder

  • Hjerne – kropp – samfunn: hvordan påvirker samfunnet og miljøet omkring oss kroppens biologiske systemer? Hvilke konsekvenser får dette for hvordan vi tenker, beslutninger vi tar og helsevanene våre?
  • Hva er viljestyrke og selvkontroll? Hvorfor har noen sterkere selvkontroll enn andre? Hvorfor varierer selvkontrollen over tid og situasjoner?
  • Hva er sosial ulikhet? Hvordan påvirker vår plassering i et sosialt hirerarki våre beslutninger og handlinger?
Tilbake til toppen