Hopp til hovedinnhold

Roger Hammersland

Førsteamanuensis

Roger Hammersland

Roger er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad i økonomi og empirisk modellbygging fra Det Europeiske Universitetetsinstituttet i Firenze (Eu’s forskningsuniversitet).

Ved siden av sin jobb som førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole jobber han for tiden også som forsker i SSB der han er ansvarlig for modellutvikling og utarbeidelse av internasjonale prognoser.

Tidligere har han jobbet både som forsker i Norges Banks forskningsavdeling og seniorøkonom i Handelsbanken. Han har også vært gjesteforsker ved Universitetet i Oxford der han også har hatt ansvar for utarbeidelse og undervisning av kurs i avanserte økonometriske metoder på master/PhD nivå. På Oslo Nye har han emneansvar og underviser i metode (matematikk og statistikk) og samfunnsøkonomi. 

Bakgrunn

Utdannelse: 

  • Samfunnsøkonom, Universitetet i Oslo
  • PhD i økonomi, Det Europeiske Universitetsinstituttet i Firenze (EUI)

Jobberfaring: 

•    Forsker i Norges Banks forskningsavdeling med ansvar for modellutvikling. 
•    Seniorøkonom i Handelsbanken med ansvar for utarbeidelse av bankens prognoser for norsk og internasjonal økonomi.  
•    Forsker i SSB med ansvar for modellutvikling og utarbeidelse av internasjonale prognoser.
•    Gjesteforsker ved Universitetet i Oxford med ansvar for utvikling og undervisning av kurs i avanserte metoder for strukturell dynamisk modelldesign.
•    Konsulent i forbindelse med konstruksjon av en empirisk makro-modell for Statistikkbyrået i Kazakhstan.  
•    Sitter i fagrådet til Rethinking Economics.
 

Jobber med

Undervisnings- og veiledningsområder: 

•    Metodefag (matematikk og statistikk) og sosialøkonomi i bachelor i økonomi og administrasjon.  
 

Forskning

Forskning relatert til videreutvikling av KVARTS (modellen som Finansdepartementet bruker ved utarbeidelsen av statsbudsjettet), herunder innarbeidelsen av finansielle akseleratorer, rente, pris- og valutakurslikninger etc.  

Tilbake til toppen