Hopp til hovedinnhold

Tilrettelegging

Har du en funksjonsnedsettelse, en sykdom eller et særskilt behov som gjør din studiehverdag og eksamen utfordrende? Alle studenter skal kunne ta høyere utdanning på lik linje, uavhengig av hvilke utfordringer studenten måtte ha. 

Hvem kan søke om tilrettelegging?

Studenter med en funksjonsnedsettelse, en sykdom eller et særskilt behov som medfører urimelige ulemper på eksamen eller i studiehverdagen, har rett til individuell tilrettelegging.

Individuell tilrettelegging er tiltak som skal kompensere for din funksjonsnedsettelse. Tiltakene skal følgelig ikke redusere faglig nivå og krav til deg som student. Hensynet til likebehandling skal ivaretas, slik at tilretteleggingen ikke skal gi en fordel sammenlignet med andre studenter. 

Eksempler på ulike funksjonsnedsettelser er:

-    Dysleksi
-    Psykiske og/eller fysiske utfordringer
-    Svaksynt/blind
-    Hørselshemmet

Tilrettelegging i studiehverdagen

Ved å tilby digitale løsninger både når det gjelder lærested, undervisning, veiledningstimer og enkelte eksamenstyper, er Oslo Nye Høyskole allerede til en viss grad tilrettelagt. 

Vi har også god erfaring med fysisk tilrettelegging, for eksempel med:

-    Oppmerking på campus
-    Heis
-    Reservert plass i forelesningssalene
-    Parkering reservert for studenter med nedsatt funksjonsevne
-    Adgang med førerhund (etter nærmere avklaring med høyskolen)

Ettersom tilretteleggingen er individuell må det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, slik at vi kan finne ut hvilke tiltak som kan være til hjelp for deg. Det er ingen søknadsfrist om tilrettelegging i studiehverdagen, men vi anbefaler deg å kontakte oss angående tilrettelegging før påbegynt studie. Tilretteleggingen skal ikke gi en uforholdsmessig byrde for høyskolen, og vi oppfordrer deg derfor til å ta kontakt så tidlig som mulig slik at vi er sikre på at vi kan tilby deg tilretteleggingen som du trenger. 

Inneværende studenter kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen under kategorien «Tilrettelegging» i Mine saker i Qybele.

For generelle spørsmål om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen kan du kontakte oss på hei@oslonh.no. Vi anbefaler imidlertid ingen å oppgi helsedata og andre røde/fortrolige data på e-post.

Tilrettelegging på eksamen

I tillegg til tilrettelegging i studiehverdagen ønsker vi også å tilrettelegge for deg på eksamen. For inneværende studenter kan en søknad om tilrettelegging på eksamen sendes via vår e-læringsplattform, Qybele, hvor man som student får sin personlige brukerkonto.

På samme måte som ved tilrettelegging i studiehverdagen, må også relevant dokumentasjon fremlegges slik at høyskolen kan avgjøre hva slags tilrettelegging som er passende i det konkrete tilfellet.

Eksempler på tilrettelegging på eksamen er:

-    Utvidet tid
-    Bruk av ordbøker
-    Bruk av PC på stedlige eksamener, under tilsyn
-    Å skrive eksamensbesvarelser på et annet språk enn norsk


Dersom du mener at du ikke kan gjennomføre eksamen innenfor den ordinære eksamensformen, kan du søke om å få en alternativ vurderingsform. I søknaden må du begrunne hvorfor du ikke kan ta eksamen, selv ikke med tilretteleggingen som høyskolen tilbyr. Behovet for en alternativ vurderingsform må være grundig dokumentert. Studieadministrasjonen fatter vedtak om avvikende eksamensform, på bakgrunn av faglige vurderinger foretatt av instituttet.

En slik søknad kan sendes på samme måte som annen tilrettelegging på eksamen, via Qybele. 

Dokumentasjon

Uavhengig av om din funksjonsnedsettelse gjelder tilrettelegging i studiehverdagen, på eksamen, eller begge, må relevant dokumentasjon fremlegges til oss. Det er din funksjonsevne i eksamenssituasjonen som er relevant, og dokumentasjonen må derfor inneholde informasjon om de konkrete ulempene som din funksjonsnedsettelse/sykdom medfører i eksamenssituasjonen.

Søknad og dokumentasjon behandles konfidensielt.

Eksempler på relevant dokumentasjon er signerte og daterte uttalelser, rapporter og lignende fra:

-    Lege
-    Psykolog
-    Spesialisterklæring
-    Sakkyndige

Her finner du skjema din behandler kan fylle ut →

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist om tilrettelegging i studiehverdagen, men vi anbefaler deg å kontakte oss angående tilrettelegging i studiehverdagen før påbegynt studie. Tilretteleggingen skal ikke gi en uforholdsmessig byrde for høyskolen, og vi oppfordrer deg derfor til å ta kontakt så tidlig som mulig slik at vi er sikre på at vi kan tilby deg tilretteleggingen som du trenger. 

Søknad om tilrettelegging på eksamen bør leveres til høyskolen minimum tre uker før første eksamen i faget. 

Kontakt

Dersom du ikke er student hos oss kan du kontakte oss på hei@oslonh.no for generelle spørsmål om tilrettelegging i studiehverdagen og på eksamen. Vi anbefaler imidlertid ingen å oppgi helsedata og andre røde/fortrolige data på e-post.  

For inneværende studenter som har spørsmål eller ønsker å søke om tilrettelegging kan du kontakte oss i «Mine saker» i Qybele.

Klageadgang

Du har rett til å klage på høyskolens vedtak om tilrettelegging. En slik klage skal rettes til høyskolens nemnd for studentsaker jf. uhl. § 5-1 (1).


Tilbake til toppen