Hopp til hovedinnhold
Mannlig student som sitter ved vindu på bibliotek med laptop og bøker

Godskriving og fritak basert på tidligere utdanning

Har du studert et annet sted tidligere? Dersom du har gjennomført studier du tror tilsvarer emner på ditt studieprogram ved Oslo Nye Høyskole, kan du søke om godkjenning av tidligere studier her.

For å få godskrevet tidligere avlagte emner må du fylle ut søknadsskjemaet nederst på denne siden. Du kan bruke samme skjema til å søke om godskriving av ett eller flere emner. Du kan også søke om å innpasse et tidligere avlagt emne som valgemne.

Pass på at du
•    fyller ut alle punkter i skjemaet
•    legger ved all dokumentasjonen vi ber om 
•    spesifiserer hva du ønsker å få godskrevet og hvilke emner ved Oslo Nye høyskole du mener dette tilsvarer


Beskrivelser av alle våre emner finner du under den enkelte studieprogramside.

Søknaden kan ikke behandles før den er komplett.
 

Hvordan vurderes søknaden?

Når vi har mottatt en komplett søknad fra deg, vurderer vi om emnet du har avlagt ved en annen utdanningsinstitusjon er overførbart til tilsvarende emne hos oss. Vi vurderer dette ut fra innhold, læringsutbytte og pensum i de aktuelle emnene.

Dersom du får innvilget godskriving, betyr det at emnet du har tatt fra før innpasses i ditt studium på Oslo Nye og du slipper å ta emnet på nytt.

Obs! For at Oslo Nye høyskole skal kunne tildele deg en grad eller utstede et vitnemål, må du ha avlagt minst 60 studiepoeng av den aktuelle graden/studieprogrammet hos oss.

Ikke bruk æ, ø, å i fil navnet; bytt ut med e, o, a.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, jpg, png.
Ikke bruk æ, ø, å i fil navnet; bytt ut med e, o, a.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, jpg, png.
Ikke bruk æ, ø, å i fil navnet; bytt ut med e, o, a.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, jpg, png.
Ikke bruk æ, ø, å i fil navnet; bytt ut med e, o, a.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, jpeg, jpg, png.
Jeg bekrefter at jeg har lastet opp all nødvendig dokumentasjon: