Hopp til hovedinnhold
Glad mannligstudent i jeanskjorte smiler foran laptop med headset på

Informasjon om nettstudier

Tilpass studiene til din situasjon. Bygg på kompetansen med enkeltemner, bygg videre til årsstudium eller ta en hel bachelorgrad på nett. Her får du svar på hvordan nettstudier fungerer.

Nettstudier på Oslo Nye Høyskole betyr fleksibilitet, både i hva du kan studere og hvordan. 

Studiene på nett gir samme kompetanse og vitnemål som om du skulle vært student på høyskolen. Nettstudier er et fleksibelt valg om du vil videreutdanne deg
 

 

Du vil få tilgang til Oslo Nye Høyskoles digitale læringsportal, Qybele. Der vil du finne både undervisningsvideoer, artikler og oppgaver. Du vil bli tildelt din egen nettlærer som følger deg opp. Nettlæreren svarer for eksempel når du har spørsmål om det faglige innholdet, oppgaver, pensum eller lærebøker. Studieadministrasjonen hjelper deg via telefon eller “Mine Saker” i Qybele med det praktiske i studiehverdagen, slik som eksamen, bytte fra heltid til deltid, permisjon, faktura og Lånekassen. Du får oversikt over andre nettstudenter på ditt studieprogram slik at dere kan danne deres egne kollokviegrupper på nett. 

 

I begynnelsen av hvert semester godkjenner du din utdanningsplan og får tilgang til fagstoff, informasjon, arbeidskrav og frister for emner du skal jobbe med det aktuelle semesteret. Når du har bestått de obligatoriske kravene i et emne, innen gjeldende frister, blir du meldt opp til eksamen. Dette får du god informasjon om! Har du behov for å utsette eksamen til neste termin kan du melde deg av eksamen inntil 48 timer før eksamens avholdes. Hvis du ikke består obligatoriske krav innen gjeldende frister må du få emnet overført til neste termin og får en ny mulighet til å levere da.

Du blir automatisk oppmeldt til eksamener i samsvar med utdanningsplanen din, men du kan melde deg av helt frem til 48 timer før eksamen dersom du ønsker å vente til neste eksamensperiode. Hvis du ønsker å forbedre karakter eller må melde deg opp til eksamen du tidligere selv har meldt deg av, så kan det gjøres i eksamenslisten i kalenderen i Qybele. Fristen for å melde seg opp til eksamen er senest en uke før eksamensdato. Ikke alle eksamener tilbys ved alle eksamensperioder, eksamenslisten oppdateres i starten av hvert semester.

Det er ingen søknadsfrist for nettstudier, men det er egne oppstartsperioder. Det er oppstartperioder for at du skal rekke frister for arbeidskrav og for at studieprogresjonen din skal samsvare med lånekassen sine søknads- og utbetalingsdatoer.

På nettstudier er det to oppstartsperioder i året:

Vårsemesteret: Du kan starte mellom 15. desember - 1. februar

Høstsemesteret: Du kan starte mellom 1. august og 15. september 

Det er mulig å endre studieprogresjon og gå fra heltidsstudier til deltidsstudier eller omvendt. Dersom du ønsker å gjøre dette tar du kontakt med studieadministrasjonen i god tid før neste semester. Endringen vil skje fra og med neste semester.

Merk at det er egne betingelser for masterstudier på nett. 

Dersom undervisningen på Oslo Nye Høyskole stemmer overens med hvor du er i din studieprogresjon er dette mulig. 

Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til dette.

Ja, det kan du. Ta kontakt med oss dersom dette blir aktuelt!

Du kan søke støtte hos lånekassen så fort du har søkt om studieplass ved Oslo Nye Høyskole. Dersom du blir tildelt studieplass vil vi registrere deg som student hos lånekassen så snart du har logget deg på Qybele første gang.

Som nettstudent kan du velge om du ønsker å betale studieavgift per halvår eller per måned. Du vil bli spurt om ditt ønske rundt fakturering etter at du har logget deg på e-læringsportalen vår, Qybele. Som deltidsstudent blir studieavgiften halvert.

Ja, og du vil få svar på spørsmålene dine innen 48 timer. Her gjelder kun virkedager, og helger/helligdager regnes ikke med under disse 48 timene. Dersom vi har mulighet svarer vi deg før dette også!

Du kan også henvende deg til studieadministrasjonen.

Du kan meldes inn i SiO selv om du er nettstudent, dersom du ønsker det. Alle stedlige studenter er medlem av SiO, men som nettstudent velger du selv om du ønsker dette tilbudet for å få glede av studenttilbudene SiO har (bolig, trening, helsetjenester m.m.) Ta kontakt med oss dersom du ønsker medlemskap.

Ja, nettstudenter kan få tilsendt studentkort på forespørsel. Legg inn en henvendelse i “Mine Saker” med bilde, så sender vi studentkortet i posten. Husk at du hvert semester må etterspørre et gyldighetsmerke som skal klistres bakpå studentkortet.

Som nettstudent er du like fullt student på Oslo Nye Høyskole som stedlige studenter. Du vil få invitasjoner til de ulike sosiale arrangementene Oslo Nye Høyskole arrangerer i løpet av året. Dersom du er i nærheten av Oslo og har mulighet til å være med, er du hjertelig velkommen. Hold deg oppdatert på facebooksiden vår.

Om du ønsker videreutdanning så kan du velge mellom alle nettstudiene våre. Du bestemmer selv hvor mange studiepoeng du ønsker å ta og hva som passer din hverdag. Hos oss kan du bygge opp fra ett enkeltemne til ett årsstudium eller til og med til en hel bachelorgrad. 

Om du har et mål i sikte eller lurer på hva som kan være gunstig å bygge på din kompetanse så er en prat med studierådgiver hos oss smart. Samtalen kan tas digitalt eller på telefon. 

Se mer informasjn om videreutdanning her.