Hopp til hovedinnhold
Bøker stablet på et bord på et bibliotek

Pensumlister

Her finner du oversikt over hvilke pensumlister for ditt studieprogram innen psykologi, helse, statsvitenskap og internasjonale relasjoner, ernæring, økonomi og digital markedsføring. 

Pensumlister studieåret 2021/2022

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil eller endringer.

Psykologi

Mastergrad i psykologi: 

Pensumliste for master i psykologi, 2021/2022 (første semester)

 

Bachelorgrader i psykologi: 

Pensumliste for bachelor i anvendt psykologi, 2021/2022

Pensumliste for bachelor i psykologisk helsearbeid, 2021/2022

Pensumliste for bachelor i organisasjonspsykologi, 2021/2022

 

Årsenheter i psykologi: 

Pensumliste for årsenhet i psykologi, 2021/2022

Pensumliste for årsenhet i idrettspsykologi, 2021/2022

Pensumliste for årsenhet i miljøterapi, 2021/2022

Pensumliste for årsenhet i psykisk helse i skolen, 2021/2022

Pensumliste for årsenhet i psykisk helse i barnehagen, 2021/2022
 

Markedsføring

Bachelorgrad:

Pensumliste for bachelor i digital markedsføring og ledelse, 2021/2022

Årsstudium:

Pensumliste for årsstudium i digital markedsføring, 2021/2022

 

Økonomi og administrasjon

Bachelorgrad:

Pensumliste for bachelor i økonomi og administrasjon, 2021/2022

Årsstudium:

Pensumliste for årsstudium i økonomi og administrasjon, 2021/2022

 

Helsefagelige studier

Medisin 1+5 (Profesjon)
Pensumliste for medisin 1+5, 2021/2022

Fysioterapi (Bachelor)
Pensumliste for fysioterapi, 2021/2022

Ernæring (Bachelor)
Pensumliste for bachelor i ernæring, 2021/2022

Medisin Grunnfag (Årsenhet)
Pensumliste for årsenhet i medisin grunnfag, 2021/2022


Halvårsenheter: 

Pensumliste for medisinsk grunnstudium, 2021/2022

Pensumliste for grunnleggende ernæring, 2021/2022

Pensumliste for kosthold og ernæring for barn, 2021/2022

Pensumliste for kosthold og ernæring for eldre, 2021/2022

 

Statsvitenskap og internasjonale relasjoner

Bachelor:

Pensumliste for bachelor i statsvitenskap, høsten 2021

Pensumliste for bachelor i freds- og konfliktstudier, høsten 2021

Pensumliste for bachelor i internasjonale studier, høsten 2021


Årsstudier:

Pensumliste for årsstudium i statsvitenskap, høsten 2021 

Pensumliste for årsstudium i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner, høsten 2021

Pensumliste for årsstudium i internasjonale studier, høsten 2021

Pensumliste for årsstudium i freds- og konfliktstudier, høsten 2021

 


 

Kjøpe brukte bøker?

Vi oppfordrer alle våre studenter å kjøpe brukte bøker så langt det lar seg gjøre.

Vår “Kjøp/salg av bøker, BHiOslo”-gruppe på facebook er et fint sted å finne brukte pensumbøker.

Flere steder steder å finne brukte pensumbøker

Akademika

Akademika vil selge pensumbøkene i pakker eller enkeltvis for akkurat ditt studieprogram. Bøkene kan bestilles i nettbutikken på www.akademika.no/pensum. Akademika etterstreber en best mulig pris for våre studenter, og det kan derfor lønne seg å kjøpe bøkene hos dem (om du ikke finner dem brukt på finn.no eller lignende steder som vi selvsagt anbefaler at du sjekker ut).


Pensumlister fra tidligere år finner du her

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil eller endringer.

Psykologi

Anvendt psykologi (Bachelor)
Bachelor i anvendt psykologi pensumliste, våren 2021
Pensumliste for anvendt psykologi, høsten 2020

Psykologisk helsearbeid (Bachelor)
Pensumliste for psykologisk helsearbeid, våren 2021
Pensumliste for psykologisk helsearbeid, høsten 2020

Psykologi (Årsenhet)
Pensumliste for årsenhet i psykologi 2020/2021

Idrettspsykologi (Årsenhet)
Pensumliste for årsenhet i idrettspsykologi, våren 2021
Pensumliste for årsenhet i idrettspsykologi, høsten 2020

Miljøterapi (Årsenhet)
Pensumliste for årsenhet i miljøterapi, våren 2021
Pensumliste for årsenhet i miljøterapi, høsten 2020

Psykisk helse i skolen (Årsenhet)
Pensumliste for årsenhet i psykisk helse i skolen, våren 2021
Pensumliste for årsenhet i psykisk helse i skolen, høsten 2020

Psykisk helse i barnehagen (Årsenhet)
Pensumliste for årsenhet i psykisk helse i barnehagen, våren 2021
Pensumliste for årsenhet i psykisk helse i barnehagen, høsten 2020   

 

Helsefagelige studier

Medisin 1+5 (Profesjon)
Pensumliste for medisin 1+5 2020/2021

Fysioterapi (Bachelor)
Pensumliste for fysioterapi 2020/2021

Ernæring (Bachelor)
Pensumliste for bachelor i ernæring 2020/2021

Medisin Grunnfag (Årsenhet)
Pensumliste for årsenhet i medisin grunnfag 2020/2021

Medisinsk Grunnstudium (Halvårsenhet)
Pensumliste for medisinsk grunnstudium 2020/2021

Grunnleggende ernæring (Halvårsenhet)
Pensumliste for grunnleggende ernæring 2020/2021

Kosthold og ernæring for barn (Halvårsenhet)
Pensumliste for kosthold og ernæring for barn 2020/2021

Kosthold og ernæring for eldre (Halvårsenhet)
Pensumliste for kosthold og ernæring for eldre 2020/2021

 

Internasjonale relasjoner

Freds- og konfliktstudier (Bachelor)
Pensumliste for bachelor i freds- og konfliktstudier 2020/2021

Internasjonale studier (Bachelor)
Pensumliste for bachelor i internasjonale studier 2020/2021

Freds- og konfliktstudier (Årsstudium)
Pensumliste for bachelor i freds- og konfliktstudier 2021/2022
Pensumliste for årsstudium i freds- og konfliktstudier 2020/2021

Internasjonale studier (Årsstudium)
Pensumliste for bachelor i freds- og konfliktstudier 2021/2022
Pensumliste for årsstudium i internasjonale studier 2020/2021

Sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner (Årsstudium)
Pensumliste for årsstudium i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner 2020/2021

Helsefaglige studier

Medisin grunnfag (Årsenhet)
Bokliste Medisin grunnfag 2019-2020

Medisinsk grunnstudium  (Halvårsenhet)
Bokliste Medisinsk grunnstudium 2019-2020

Ernæring (Bachelor)
Bokliste Bachelor i ernæring 2019-2020

Grunnleggende ernæring (Halvårsenhet)
Bokliste Grunnleggende ernæring 2019/2020

Kosthold og ernæring for barn (Halvårsenhet)
Bokliste Kosthold og ernæring for barn 2019/2020

Kosthold og ernæring for eldre (Halvårsenhet)
Bokliste Kosthold og ernæring for eldre 2019-2020

Medisin 1+5 (Profesjon)
Medisinsk biologi pensumliste 2019_2020

Fysioterapi (Bachelor)
Fysioterapi 2019/2020

Freds- og konflikt og internasjonale studier

Freds- og konfliktstudier (Bachelor/ årsenhet)
Pensumliste Årsenhet i freds- og konfliktstudier 2019_2020

Pensumliste Bachelor i freds- og konfliktstudier 2019_2020

Internasjonale studier (Bachelor/ årsenhet)
Pensumliste årsenhet i internasjonale studier 2019_2020

Pensumliste Bachelor i internasjonale studier 2019_2020

Sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner (Årsenhet)
Pensumliste Årsenhet i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner 2019/2020

Psykologistudier

Psykologi (Bachelor/ årsenhet)
Bokliste Årsenhet psykologi gjeldende 2019_2020

Bokliste Bachelor i anvendt psykologi 2019_2020

Psykisk helse i barnehagen (Årsenhet)
Bokliste Psyksisk helse i barnehagen gjeldende 2019_2020

Psykisk helse i skolen (Årsenhet)
Bokliste Psykisk helse i skolen gjeldende 2019_2020

Klinisk miljøterapi (Årsenhet)
Bokliste Klinisk miljøterapi gjeldende 2019_2020

Idrettspsykologi (årsenhet)
Bokliste Årsenhet idrettspsykologi gjeldende 2019_2020

Helsefaglige studier

Medisin grunnfag (Årsenhet)
Medisin grunnfag 2018_2019

Medisinsk grunnstudium  (Halvårsenhet)
Medisinsk grunnstudium 2018_2019

Ernæring (Bachelor)
Ernæring 1. året 2018/2019

Grunnleggende ernæring (Halvårsenhet)
Grunnleggende ernæring 2018_2019

Kosthold og ernæring for barn (Halvårsenhet)
Kosthold og ernæring for barn 2018_2019

Funksjonell anatomi og fysiologi (Halvårsenhet)
Funksjonell anatomi og fysiologi 2018_2019

Medisin 1+5 (Profesjon)
1+5 medisinstudier 2018_2019

Fysioterapi (Bachelor)
Fysioterapi 2018_2019

Internasjonale relasjoner

Freds- og konfliktstudier (Bachelor/ årsenhet)
1. året / Årsenheten 2018_2019

2. året 2018_2019

3. året 2018_2019

Internasjonale studier (Bachelor/ årsenhet)
1. året / Årsenheten 2018_2019

2. året 2018_2019

3. året 2018_2019

Psykologistudier

Psykologi (Bachelor/ årsenhet)

1. året / Årsenheten 2018_2019

2. året 2018_2019

3. året 2018_2019

Psykisk helse i barnehagen (Årsenhet)
Psykisk helse i barnehagen 2018_2019

Psykisk helse i skolen (Årsenhet)
Psykisk helse i skolen 2018_2019

Klinisk miljøterapi (Årsenhet)
Klinisk miljøterapi 2018_2019