Hopp til hovedinnhold
Student som sitter på pc og logger inn på læringsplattform

Qybele - din læringsplattform

Qybele er læringsplattformen og ditt viktigste verktøy under studiene. Der finner du alt du trenger - utenom de fysiske pensumbøkene. Plattformen gir deg en fleksibel og tilpasset studiehverdag.

Qybele hjelper deg med å holde oversikten over timeplanen og progresjonen i emnene du tar. De digitale ressursene er lett tilgjengelig. Du deltar gjennom digitale klasserom og kan kommunisere med både lærere og medstudenter. 

Pensumet i emnene blir presentert gjennom blant annet: 

 • forelesninger (live og forhåndsinnspilte)
 • tekster
 • videomateriell
 • quizzer
 • podcast
 • interaktive og infografiske bilder
 • øvingsoppgaver og tester med fasit 

Innholdet i Qybele (læringsplattformen) er utrolig bra, og mitt inntrykk er at det både har høy kvalitet og er veldig omfattende sammenliknet med andre skoler som tilbyr nettstudier.
– Helene Ragnhild Andersen, tidligere nettstudent på Oslo Nye Høyskole


Dette får du tilgang til i læringsplattformen:  

 • digitale læremidler for alle emner du skal ta i form av blant annet videoer, tekster, oppgaver og podcaster
 • kurs i studieteknikk og akademisk skriving, så du skal være rustet for den nye studiehverdagen 
 • oversikt over tilgjengelige medstudenter å snakke/ jobbe med
 • oversikt over dine kommende oppgaver/arbeidsliste – så du lett skal kunne prioritere det som haster mest
 • informasjon og kommunikasjon fra og med høyskolen
 • muligheten til å melde inn, rapportere og dele din mening med ansatte på høyskolen eller konfidensielt med tillitsvalgte i klassen 

 

Du får tilgang til Qybele med en gang du starter på studiene.

Studerer du på campus er det oppstart i august, og vil få tilgang til Qybele på studiestartsdagen.

Er du nettstudent kan du få tilgang mellom 1. august-15. september på høstsemesteret, eller 15. desember-1. februar på vårsemesteret.

Om du skal ta emner på sommersemesteret er det egne datoer. 

Som nettstudent får du din egen nettlærer som du kan sende spørsmål til. Nettlæreren skal svare innen 48 timer. Studerer du på campus har du emneansvarlige som du kan stille spørsmål til om du ikke gjør det i forelesningen.

Arbeidskravene blir tilgjengelig for deg gjennom Qybele.

De digitale eksamene tar du i Qybele. Les mer om eksamen her.