Hopp til hovedinnhold
SiO

SiO

Som stedlig fulltidsstudent på Oslo Nye Høyskole er du automatisk medlem av SiO; studentsamskipnaden i Oslo og Viken. SiO sin hovedoppgave er å tilby deg som er student produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidra til at du trives.

Gjennom SiO får du tilgang på studentboliger, treningssentre, tannlege, lege, psykolog og andre helserelaterte tilbud og mye mer.

Oppdatering fra SiO helse i 2020 om helsetilbud finner du lengre ned på siden

Semesteravgift til SiO

Semesteravgiften til SiO kommer i tillegg til skolepenger du betaler til Oslo Nye Høyskole. Semesteravgiften er på kr 600, dvs. kr 1 200 i løpet av et studieår. Alle stedlige  fulltidsstudenter er pliktige medlemmer i studentsamskipnaden etter loven om samskipnader. Loven sier nemlig at alle høyskoler og universiteter er pliktet til å være medlem i en samskipnad og at deres fulltidsstudenter har pliktig medlemskap i den.  Noen mener de ikke benytter seg nok av velferdstilbudene og derfor ikke ønsker å betale semesteravgift. Dessverre kan ikke enkeltstudenten velge dette. Det er litt som med OBOS; skal du kjøpe en OBOS-bolig må du være medlem. Går du på en høyskole eller universitet som er medlem av SiO må alle studenter betale semesteravgift og det er skolens plikt å samle inn dette beløpet. Til gjengjeld får du tilgang på mange SiO-tjenester, som du kan lese mer om på bunnen av siden her!


Hvordan betaler jeg semesteravgiften til SiO?

SiO’s faktureres separat og kommer i tillegg til studieavgift. Oslo Nye Høyskole sender over medlemslister til SiO i begynnelsen av hvert semester og plikter seg å kreve inn SiO-avgiften på vegne av SiO. På denne måten kan du bruke SiO’s tjenester også før du har mottatt og betalt giroen for semesteravgift. Merk at du som stedlig fulltidsstudent ikke kan reservere deg mot medlemskap i SiO.


Nettstudenter og SiO-medlemsskap

Siden SiO’s tjenestetilbud i utgangspunkt er rettet mot studenter som faktisk studerer ved et lærested i Oslo, er ikke våre nettstudenter pliktige medlemmer. Medlemskap for våre nettstudenter er derfor frivillig. Ønsker du som nettstudent SiO-medlemskap, send en melding i “Mine Saker” i Qybele så ordner vi dette. Du må si ifra hvert semester deretter.


Les mer på SiO sine hjemmesider

Melding fra SiO

Vi i SiO helse vet at mange studenter nå er bekymret for økonomien og studieprogresjonen sin, og at studiehverdagen oppleves som mer ensom. Samtidig ser vi også at en del ikke tar kontakt med noen om utfordringene sine. Vi ser også at pågangen om vanlige helseplager er mindre. Derfor ønsker vi å nå enda bedre ut med informasjon om de tilbudene studentene kan benytte seg av.

Oppdatering fra September 2020

Koronatesting – studenter og ansatte
SiO Helses teststasjoner er lokalisert på Blindern og OsloMet. Studenter og ansatte ved alle studiesteder tilknyttet SiO kan bestille time for testing.

Testingen på Blindern foregår ute på Fredrikkeplassen. På OsloMet har vi en mobil teststasjon for testing mandag, onsdag og fredag. Teststasjonene er tydelig merket og lette å kjenne igjen.

Ved manglende ledig time, kan man også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon. SiO Helses teststasjoner er et supplement til Oslo kommunes testtilbud.

Influensavaksine
Som følge av nye retningslinjer fra helsemyndighetene er influensavaksinen i år forbeholdt risikogrupper frem til 1. desember.  Vi har lagt ut oppdatert informasjon her: https://www.sio.no/helse/lege.


Oppdatering fra April 2020

Psykolog-/rådgivningstilbudet
Målet vårt er at studenter som tar kontakt skal oppleve økt mestring og trivsel i hverdagen og få mindre plager. SiO Helse tilbyr videokonsultasjon med rådgiver, psykolog og psykomotorisk fysioterapeut, og studentene som benytter seg av dette tilbudet gir gode tilbakemeldinger. Vi åpner også for at enkelte timer kan gjennomføres i våre lokaler.

Våre rådgivere og psykologer er tilgjengelige for tema som stress, angst, depresjon, ensomhet eller andre vanskeligheter.

Studenter som opplever økonomiske problemer tilbys veiledning om rettigheter og råd om hvordan håndtere økonomiske utfordringer.

Det er bare å ta kontakt for å bestille time her.

Åpen telefon for deg som trenger noen å prate med
SiO Helse legger til rette for at studenter som trenger noen å snakke med om bekymringer og uro knyttet til koronasituasjonen får en samtale på video eller telefon i løpet av kort tid. Ta kontakt med vårt sentralbord for å bli satt opp på time: Tlf 22 85 33 00.

SiO Helse tilbyr ikke akutthjelp. Ring 113 om det er fare for liv og helse. Trenger du hjelp innen ett døgn ring legevakt telefon 116117.

Spørsmål og svar-side 
Vi har også en tjenesten «Studenter spør», «spørsmål og svar»-side hvor studenter kan spørre om det de lurer på og få svar fra helsepersonell.

Kurs og selvhjelpsverktøy
SiO helse har gjort en rekke kurs tilgjengelig som webinarer der det er mulig å stille spørsmål til kursholdere og som webkurs som studenter kan gå gjennom når de selv ønsker det. Nye webinarer legges ut fortløpende. Informasjon om webinarene våre finner dere her.
Oppdatert oversikt over tilgjengelige selvhjelpsverktøy finnes her.

Legetime
På grunn av den pågående koronapandemien vil alle legetimer nå først settes opp på video. I denne konsultasjonen vil legen ofte løse det man tar kontakt for. Dersom legen vurderer at man også skal inn til en klinisk undersøkelse, så avtaler man det med legen som setter opp en ny time på legekontoret. Videotime bestiller man på helsenorge.no.

Tannhelse
Tannhelsetilbudet tar imot pasienter fra og med 21. april.

Spar penger ved å bo i studentbolig fra SiO Bolig

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har nesten 9000 studentboliger i Oslo, fordelt på 24 studentbyer og – hus rundt omkring i byen. De har et bredt utvalg av boliger i ulike størrelser og standard, som passer for deg som student. SiO har boliger for single, par og familier, i tillegg til et godt utvalg av tilrettelagte boliger. Felles for dem alle er lave leiepriser, slik at du har mer penger igjen til å bruke på morsommere ting!

Du kan søke om studentbolig når som helst, hele året. SiO har ingen frister og tildeler boliger fortløpende. Mange ønsker å flytte til studentbolig i august, og det kan derfor være lurt å søke innflytting på andre deler av året – da er ofte sjansen større for at du får studentbolig. Les om boligene og søk på www.sio.no/bolig

1 medlemskap – 6 sentre!

SiO Athletica legger forholdene til rette for at du skal ha et bra treningstilbud under studietiden til en studentvennlig pris. SiO Athleticas formål er å gi studentene ved SiOs medlemsinstitusjoner et studenttilpasset treningstilbud som gir overskudd og energi til studiene!

SiO Athletica har seks treningssentre sentralt i Oslo. De tilbyr alt fra enkle og effektive kondisjonstimer til tøff styrketrening, dans og yoga. Hos SiO Athletica finner du også flerbrukshaller, svømmehall, tennisbaner, squashbaner, klatrevegg m.m. De arrangerer også kurs i bl.a. svømmeteknikk, dans, tennis pilates og yoga. På alle sentrene finnes godt utstyrte treningsstudioer og de tilbyr også personlig oppfølging gjennom Athleticas PT-team.

Studenter fra Oslo Nye med betalt semesteravgift til SiO får nå medlemskap til 199,- i måneden med bindingstid og 225,- i måneden uten bindingstid.
Tilgang på alle seks senterne i hele åpningstiden er inkludert i medlemskapet, det samme er gruppetrening og tilgang til svømmehallen. Se også gratis treningstilbud på Oslo Nye Høyskole!

SiO Helse er spesialister på vanlige studentutfordringer

SiO Helse er et unikt og helhetlig helsetilbud for studenter. I St. Olavs gate 32 har SiO Helse fastleger, psykologer, psykiatere, psykomotoriske fysioterapeuter og rådgivere tilgjengelig for deg. Her finner du også reisevaksinetilbudet.

Tannlegene holder til på Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, Colosseum senter, Sørkedalsveien 10A.

Like ved Handelshøyskolen BI i Nydalen har SiO Helse et legekontor hvor også rådgivere er tilgjengelig flere ganger i uken. I Holbergsgate 21 finner du et lege-, psykolog- og rådgivingskontor. Tilknyttet KHiO, i Fossveien 24, er rådgiver og psykolog tilgjengelig hver tirsdag, og ved OsloMets lokasjon på Kjeller så har SiO Helse rådgivere tilgjengelig.

Velg SiO som din fastlege mens du er student, og få tilbakebetalt dine helseutgifter over 350 kroner. Se sio.no/helse for mer informasjon om fastlegebyttet.

Les mer om SiO Helses tilbud her: sio.no/helse

SiO Barnehage tar vare på barndommens magi

Med erfaring og entusiasme skaper SiO Barnehage et godt sted å være for nysgjerrige barn, slik at du kan fokusere på studiene. De har et høyt faglig nivå på innholdet i barnehagedagen. SiO Barnehage har et tilbud til totalt 600 barn i alderen 8 mnd. til 6 år, og halvparten av plassene er for barn under 3 år. Deres 10 barnehager ligger alle i nærheten av læresteder eller studentbyer. Hos SiO Barnehage får du som student også tilbud om lørdagsåpen barnehage, eksamensgaranti ved sykt barn, tilpasning av åpningstider i praksisperioden og sommerbarnehage. Barnet ditt kan selvfølgelig fortsette i barnehagen selv om du slutter å studere.

Les mer om våre barnehager på sio.no/barnehage

Finn din studentforening hos SiO Foreninger!

I Oslo finnes det over 450 studentforeninger som er SiO. Det betyr at du som student i Oslo kan velge mellom 450 foreninger å ha det gøy med – eller du kan starte din egen studentforening.

Det finnes en studentforening for de fleste interesser, enten du liker idrett, kor, film, gaming eller rumpeldunk. I tillegg har mange studieretninger egne linjeforeninger. I foreningsoversikten kan du lese om alle foreningene som er tilknyttet SiO, og finne din forening. Dersom du derimot heller har lyst til å starte din egen forening, kan SiO Foreninger hjelpe deg med dette. For mer informasjon, sjekk ut sio.no/foreninger

Se også alle foreninger og aktiviteter som finnes på Oslo Nye Høyskole!