Hopp til hovedinnhold

Videre studiemuligheter innen økonomi og administrasjon

Opptak til masterstudier ved andre institusjoner handler om hvor mange studiepoeng man har innenfor de ulike fagområdene. Antall studiepoeng kan hele tiden endre seg, så vi oppfordrer deg som student til å alltid sjekke dette med ønsket studiested for mastergrad. Slik det ser ut per 2022 tar en student som fullfører bachelor i økonomi og administrasjon dette antall studiepoeng per fagområde:

  • Bedriftsøkonomiske fag (30 – 45 studiepoeng): Bedriftsøkonomi, finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering (=Corporate Finance)
  • Administrative fag (30 – 45 studiepoeng): Markedsføring, organisasjon og ledelse, strategi 
  • Samfunnsøkonomiske fag (15 – 30 studiepoeng): makroøkonomi, mikroøkonomi
  • Metodefag (20 – 30 studiepoeng): matematikk for økonomer, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode
  • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (7,5 – 15 studiepoeng)

 

Med sammensetningen nevnt over er det bekreftet fra lærestedene eller på nettstedet til lærestedene at studenter tilfredsstiller kravene for opptak til disse mastergradene (vi understreker at de fleste studiesteder krever gjennomsnittskarakter C eller bedre for opptak til master):

Høyskolen Kristiania:

Høyskolen i Innlandet:

NTNU:

BI (krever gjennomsnittskarakter B og minimum C in relevante kurs for masterprogrammet):

OsloMet: 

Universitetet i Oslo (UiO):

NHH: