Hopp til hovedinnhold

Psykologi

Psykologi handler blant annet om å forstå mennesker. Hvordan vi tenker, føler og reagerer. Det å ha kompetanse og kunnskap om mennesker og hvordan vi fungerer og samhandler, vil alltid være etterspurt i mange ulike deler av arbeidsmarkedet. I tillegg er det både givende og meningsfullt å jobbe med.

Vil du jobbe med noe som er givende for deg og andre?

Personer med psykologisk fagkunnskap er i en unik posisjon til å forbedre befolkningens fysiske og psykiske helse. Psykologi er nyttig for mye mer enn å hjelpe personer som har problemer; psykologisk kunnskap har et vel så stort potensial for å være viktig for samfunnet når den benyttes i forebyggende hensikt.
Med en bachelorgrad er du kvalifisert til å søke på en rekke stillinger i ulike felt, spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker og systemer rundt dem. 

Tilbake til toppen