Hopp til hovedinnhold

Bachelorskriving i Tanzania

Som 3. årsstudent ved freds- og konfliktstudierinternasjonale studier og statsvitenskap har du mulighet til å legge noe av bachelorskrivingen til studiesenteret Tanga International Competence Center (TICC) i Tanzania. Ved TICC vil du få fred og ro til å intensivere skrivingen, samtidig som du vil få mulighet til å knytte nye bekjentskaper og få en minnerik tid i Tanzania. 

Tidsrom: 4 uker i perioden februar–mars

Hvor: Tanga International Competence Center (TICC) i Tanga. 

For hvem: Både nettstudenter og stedlige studenter på tredje studieår har mulighet til å reise. Vi har et begrenset antall plasser og deltakelse avgjøres på bakgrunn av søknad. Send en e-post til isir@oslonh.no for mer informasjon rundt søknadsprosessen. 

Pris: Pris: ca. 25.000 NOK (inkl. fullpensjon, reise, visum)

Arrangør: Oslo Nye Høyskole


Lærdom og minner for livet

Studieoppholdet gir rom for å utforske en spennende og interessant region. Det østlige Afrika og den såkalte Great Lakes Region er særlig relevant ettersom flere av landene i regionen har opplevd voldelige konflikter i nyere tid, samtidig som andre land har klart å beholde freden.

Tanzania er et land som representerer et enormt mangfold av kulturer, språk og religioner. Det er også et land land med stor fattigdom og samfunnsmessige utfordringer. I tillegg er Tanzania en relativt ung stat som ligger i en ellers konfliktfylt region. Alle disse faktorene kan bidra til å skape uro og voldelige konflikter, men Tanzania har ikke opplevd borgerkrig, militære statskupp, krigsherrer eller etnisk, religiøs, politisk og sosial uro som kan karakteriseres som alvorlige konflikter, slik flere av nabolandene har. 


Formål med studieturen

  • Få kjennskap til og kunnskap om Tanzania og Øst-Afrika som region
  • Få internasjonal erfaring og felterfaring
  • Lære om kulturforståelse
  • Anledning til å se studietemaer fra nye perspektiver og vinklinger
  • Øke studiets relevans
  • Få muligheten til å reise et sted hvor man kan fokusere på å skrive bacheloroppgaven i fred og ro


Mulighet for frivillig arbeid

I tillegg til arbeid med bacheloroppgaven vil det bli lagt til rette for frivillig arbeid i løpet av oppholdet.

TICC driver en rekke prosjekter i Tanga, både innenfor helse, utdanning, entreprenørskap, arbeid med foreldreløse med mer, og har dermed et stort kontaktnett som vi kan benytte oss av. 


Språkundervisning

Som del av oppholdet gjennomfører studentene et innføringskurs i swahili. En lokal språklærer gjør studentene kjent med swahilispråkets kultur og nyttige ord og fraser som kommer godt med i møte med ansatte ved TICC og andre lokale i området. I tillegg er naturligvis grunnleggende swahilikunnskap nyttig for de av studentene som tenker på Øst-Afrika som en potensiell fremtidig arbeidsplass.


Øvrig informasjon

For spørsmål og ytterligere informasjon vedrørende studiested, program, muligheter for fritidsaktiviteter og annet, ta kontakt med høyskolen.


Tilbake til toppen