Hopp til hovedinnhold

Internship på statsvitenskap og internasjonale relasjoner

Målet med en utdannelse er å få seg en spennende og relevant jobb, men det er ofte mange som kjemper om de samme jobbene, og ikke så lett å skille seg ut. Med relevant arbeidserfaring blir du mer synlig på arbeidsmarkedet etter endt bachelorgrad. Og det kan du få gjennom valgemnet internship.

I Norge er internship lite utbredt innen vår fagtradisjon, særlig på bachelornivå. Dette har vi gjort noe med! Gjennom vår internship-ordning får du mulighet til å anvende de faglige og teoretiske kunnskapene dine i en mer praktisk hverdag. Du vil opparbeide deg viktig erfaring og kompetanse som fremtidige arbeidsgivere vil både dra nytte av og finne relevant.

Vi ønsker at så mange studenter som mulig skal gjennomføre praksisperioder ved relevante organisasjoner, institusjoner og bedrifter, og derfor har Oslo Nye Høyskole avtaler og gode kontakter som gjør dette mulig. Godkjente internship gir studiepoeng, arbeidserfaring og rett til støtte fra Lånekassen på lik linje med øvrige emner.

Les om to av våre studenter som tok internship hos UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) i Gèneve


Praksisplasser

Oslo Nye Høyskole har avtaler med partnere som gir våre studenter forrang på internship, slik som Norges største humanitære organisasjon, Flyktninghjelpen, og FNs høykommissær for flyktninger i Genève. Som student kan du søke internship hos våre partnerne, men du står også fritt til å opprette kontakt med og/eller søke på andre relevante internship som er utlyst, både i Norge og i utlandet.

Eksempler på steder studenter har gjennomført internship:

 • Flyktninghjelpen
 • Kirkens Nødhjelp
 • Forsvaret
 • UNICEF
 • Tankesmien Agenda
 • Oslo Freedom Forum
 • Leger Uten Grenser
 • Ulike ambassader
 • HL-senteret
 • FN-sambandet
 • Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere (NOAS)
 • Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Verdens befolkningsfond (UNFPA)
 • m.fl.

Ung jente i formelle klær står ute på gaten, smiler

Våre partnere

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) leder og koordinerer det internasjonale arbeidet for å beskytte og bistå flyktninger. Organisasjonens hovedsete ligger i Genève i Sveits, og der har de tatt imot studenter fra Oslo Nye Høyskole i flere år. Våre studenter blir tildelt en rekke spennende oppgaver, blant annet arbeid knyttet til den årlige Nansen-prisen som deles ut av UNHCR.

Flyktninghjelpen er Norges største humanitære organisasjon og hjelper mennesker på flukt verden over. Oslo Nye Høyskole har hatt et tett samarbeid med Flyktninghjelpen siden 2011, både gjennom innsamlingsaksjoner til inntekt for flyktninghjelpen ledet av våre studenter, og gjennom internshipordningen. Mange av våre tidligere studenter har også fått jobb hos Flyktninghjelpen etter endt bachelorgrad. Studenter har vært innplassert i ulike avdelinger, for eksempel sikkerhetsavdelingen, PR-avdelingen og nå også i beredskapsstyrken NORCAP.

FN-sambandet er FNs informasjonskanal i Norge og jobber med økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge. Videre jobber FN-Sambandet med å øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk, og bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt arbeid.

I tillegg til våre partnere er studentene frie til å søke praksisplasser øvrige steder, både i og utenfor Norge. Se over for eksempler på praksissteder tidligere studenter har hatt.


Hvem kan ta emnet internship?

Internship er forbeholdt programstudenter og kan derfor ikke tas som enkeltemne. Omfanget av internshipet varierer og du kan søke om 10, 20 eller 30 studiepoeng. Internship som valgemne er tilgjengelig for både campus- og nettstudenter. For campusstudenter tas internship primært på høstsemesteret av andreåret (tredje semester) eller tredjeåret (femte semester).


Tilbake til toppen