Hopp til hovedinnhold

Studietur til Tanzania

Det er mer enn ti år siden vi arrangerte vår første studietur til Tanzania for studenter ved freds- og konfliktstudier og internasjonale studier. Det er en populær tur som byr på fine opplevelser og verdifull erfaring med å jobbe i felt.

Tidsrom: Vanligvis 5 uker i perioden januar/februar (med forbehold om f.eks situasjonen rundt Covid-19)

Hvor: Hovedbase på Tanga International Competence Center (TICC) i Tanga, utflukter til Dar es Salaam, Moshi og Arusha

For hvem: Studenter på første studieår/årstudium* kan søke om å delta ved å levere et refleksjonsnotat. Dette får du informasjon om ved studiestart. Studieturen er ikke obligatorisk. Obs! Begrenset antall plasser.
*Studieturer tilbys dessverre ikke nettstudenter grunnet forberedelser gjennom studieåret.

Pris: ca. 16.500 kr (Prisen inkluderer kost, losji og oppsatt program. Prisen inkluderer ikke flyreise, visum, forsikring, drikke, lommepenger og fritidsaktiviteter.)

Arrangør: Oslo Nye Høyskole

Arrangert første gang: November/desember 2009


Lærdom og minner for livet

Studieoppholdet har fokus på faglige problemstillinger og kulturutveksling, men gir også rom for å utforske en rik og interessant region. Det østlige Afrika og den såkalte Great Lakes Region er særlig relevant ettersom flere av landene i regionen har opplevd voldelige konflikter i nyere tid, samtidig som andre land har klart å beholde freden.

Tanzania er et land som representerer et enormt mangfold av kulturer, språk og religioner, og det er et land med stor fattigdom. I tillegg er Tanzania en relativt ung stat som ligger i en ellers konfliktfylt region. Alle disse faktorene kan bidra til å skape uro og voldelige konflikter, men Tanzania har stort sett ikke opplevd borgerkrig, militære statskupp, krigsherrer eller etnisk, religiøs, politisk og sosial uro som kan karakteriseres som alvorlige konflikter.


Formål med studieturen

  • Få kjennskap til og kunnskap om Tanzania og Øst-Afrika som region
  • Få internasjonal erfaring og felterfaring
  • Lære om kulturforståelse
  • Anledning til å se studietemaer fra nye perspektiver og vinklinger
  • Øke studiets relevans


Undervisning og faglig program

Emnet regioner i konflikt undervises i Tanzania. Flere av kasusforelesningene tar for seg områder i Øst-Afrika, og vi vil dra nytte av lokale forelesere. Tidligere har vi hatt besøk av blant andre Dr. Aley Nassor og Saleh Mohammed Saleh fra State University of Zanzibar (SUZA) og Nicodemus Minde fra International Law and Policy Institute i Arusha.

Som en del av undervisningen besøker vi FNs straffetribunal for folkemordet i Rwanda. Dette er en institusjon vi har besøkt hvert år siden 2009, et besøk som gir studentene et unikt innblikk i det internasjonale rettssystemet og folkemordet i Rwanda.

Det er i tillegg lagt opp til andre fagrelevante foredrag fra blant annet den Norske ambassaden i Dar es Salaam, minoritetsgrupper som Masaaiene, samt lokale politiske og religiøse ledere.


Feltarbeid

Som forberedelser til studieoppholdet har studentene utarbeidet prosjektskisser til forskningsarbeid som skal utføres i Tanzania. Dette er deres første møte med feltarbeid, og før de reiser vil de vil få opplæring i hvordan de bør gå frem av norske forskere.

Denne typen forskningsarbeid er veldig nyttig lærdom, og studentene får blant annet erfare hvordan det er å være avhengig av tolk og hvordan man som forsker blir mottatt av informanter i en annen kultur. Studentene blir veiledet og fulgt opp av fagpersonale.


Mulighet for frivillig arbeid

I tillegg til undervisningen blir det lagt til rette for frivillig arbeid på skoler, barnehjem, eldrehjem, ungdomsklubb o.l. Denne praksisen vil knyttes opp mot det faglige, der vi forsøker å se de store linjene og relasjoner mellom utvikling og fred, utdanning og konfliktløsning med mer.

TICC driver en rekke prosjekter i Tanga, både innenfor helse, utdanning, entreprenørskap, arbeid med foreldreløse med mer, og har dermed et stort kontaktnett som vi kan benytte oss av.


Språkundervisning

Som del av oppholdet gjennomfører studentene et tre ukers swahilikurs. En lokal språklærer gjør studentene kjent med swahilispråkets kultur og nyttige ord og fraser som kommer godt med når de skal gjøre sitt feltarbeid. I tillegg er naturligvis grunnleggende swahilikunnskap nyttig for de av studentene som tenker på Øst-Afrika som en potensiell fremtidig arbeidsplass.


Øvrig informasjon

For spørsmål og ytterligere informasjon vedrørende studiested, program, muligheter for fritidsaktiviteter og annet, ta kontakt med høyskolen.