Hopp til hovedinnhold

Studietur til Tanzania

Det er mer enn ti år siden vi arrangerte vår første studietur til Tanzania for studenter ved freds- og konfliktstudier og internasjonale studier. Nå gir vi våre 3. årsstudenter mulighet til å legge noe av bachelorskrivingen til studiesenteret Tanga International Competence Center (TICC) i Tanzania. Ved TICC vil du få fred og ro til å intensivere skrivingen, samtidig som du vil få mulighet til å knytte nye bekjentskaper og få en minnerik tid i Tanzania. 

Tidsrom: 4 uker i perioden februar – mars (med forbehold om f.eks. situasjonen rundt Covid-19)

Hvor: Tanga International Competence Center (TICC) i Tanga. 

For hvem: Både nettstudenter og stedlige studenter på tredje studieår har mulighet til å reise. Vi har et begrenset antall plasser og deltakelse avgjøres på bakgrunn av søknad. Mer informasjon rundt søknadsprosessen vil bli gitt i god tid. 

Pris: Pris: ca. 20.000 NOK (inkl. kost, losji, reise og visum)

Arrangør: Oslo Nye Høyskole


Lærdom og minner for livet

Studieoppholdet gir rom for å utforske en rik og interessant region. Det østlige Afrika og den såkalte Great Lakes Region er særlig relevant ettersom flere av landene i regionen har opplevd voldelige konflikter i nyere tid, samtidig som andre land har klart å beholde freden.

Tanzania er et land som representerer et enormt mangfold av kulturer, språk og religioner, og det er et land med stor fattigdom. I tillegg er Tanzania en relativt ung stat som ligger i en ellers konfliktfylt region. Alle disse faktorene kan bidra til å skape uro og voldelige konflikter, men Tanzania har stort sett ikke opplevd borgerkrig, militære statskupp, krigsherrer eller etnisk, religiøs, politisk og sosial uro som kan karakteriseres som alvorlige konflikter.


Formål med studieturen

  • Få kjennskap til og kunnskap om Tanzania og Øst-Afrika som region
  • Få internasjonal erfaring og felterfaring
  • Lære om kulturforståelse
  • Anledning til å se studietemaer fra nye perspektiver og vinklinger
  • Øke studiets relevans
  • Få muligheten til å reise et sted hvor man kan fokusere på å skrive bacheloroppgaven i fred og ro


Mulighet for frivillig arbeid

I tillegg til arbeid med bacheloroppgaven vil det bli lagt til rette for frivillig arbeid på skoler, barnehjem, eldrehjem, ungdomsklubb o.l. en dag i uken.

TICC driver en rekke prosjekter i Tanga, både innenfor helse, utdanning, entreprenørskap, arbeid med foreldreløse med mer, og har dermed et stort kontaktnett som vi kan benytte oss av. 


Språkundervisning

Som del av oppholdet gjennomfører studentene et tre ukers swahilikurs. En lokal språklærer gjør studentene kjent med swahilispråkets kultur og nyttige ord og fraser som kommer godt med når de skal gjøre sitt feltarbeid. I tillegg er naturligvis grunnleggende swahilikunnskap nyttig for de av studentene som tenker på Øst-Afrika som en potensiell fremtidig arbeidsplass.


Øvrig informasjon

For spørsmål og ytterligere informasjon vedrørende studiested, program, muligheter for fritidsaktiviteter og annet, ta kontakt med høyskolen.