Hopp til hovedinnhold
Utenlandsstudier

Kurs: Tropemedisin i Tanzania

Ønsker du å tilegne deg kunnskap om sykdommer og helsemessige forhold i tropene? Nå har du mulighet til å lære om dette i tropiske strøk, der både sykdommene og pasientene befinner seg. Tropemedisinkurset i Tanzania består av nettundervisning og en praktisk del, og fokuserer spesielt på malaria, HIV og TB, samt en introduksjon til samfunnshelse.

Dette kurset ble arrangert for første gang i 2011 og har fått svært gode evalueringer fra deltakerne, som består av leger og sykepleiere fra hele Norge. Kurset er godkjent av Leger uten Grenser/MSF, og arrangeres av ONH Education, en underenhet av Oslo Nye Høyskole, i samarbeid med National Institute for Medical Research (NIMR) og Tanga International Competence Centre (TICC).

Kurs i tropemedisin passer for

 • Alle som ønsker å jobbe i tropeområder, for eksempel i hjelpeorganisasjoner
 • Alle som jobber i det norske helsevesenet der andelen pasienter med ikke-norsk etnisitet er relativt høy. Stadig flere nordmenn reiser til tropiske strøk og trenger både råd og vaksiner før reisen, samt medisinsk kompetanse om ev. sykdommer de pådrar seg på reisen.
 • Leger, sykepleiere eller andre med en klinisk orientert helsefaglig bakgrunn

Praktisk informasjon

 • Nettundervisning skjer i forkant av praksisoppholdet i Tanzania.
 • Netteksamen avholdes etter hjemkomst til Norge.
 • Undervisningen i Tanzania foregår i hovedsak på Tanga International Competence Centre, et konferansesenter der en av hovedeierne er Norsk Sykepleierforbund.
 • Praksisdelen av kurset består av ca 120 timer over 3 uker, à 5 dager og starter på en mandag.
 • Praksisdelen inkluderer bla. besøk til landsbyer, helsesentre, og regionale sykehus
 • Helgene står til fri disposisjon.
 • Undervisningsspråk er i hovedsak engelsk.
 • Kursavgiften inkluderer nettkurs og 3 ukers praksisdel i Tanzania (internett, kost & losji i tomannsrom – drikke og reise kommer i tillegg).
 • Det koster ca. 5-6 000 kr å reise tur/retur Oslo/Tanzania.
 • Kurset er ikke støtteberettiget i Lånekassen. 


Plasser og ventelister

Det er rullerende inntak og et begrenset antall plasser. Vanligvis er pågangen stor, og vi setter opp venteliste dersom kurset blir fullt.
ONH Education tar forbehold om nok antall påmeldte for å gjennomføre kurset.

Vi tilbyr også 10 studiepoeng i global ernæring på samme sted i Tanzania.

 
Vil du søke nå?

Påmeldingen er ikke bindende før du mottar tilbud om kursplass med kurskontrakt. For å takke ja til kurset returnerer du kurskontrakt og betaler et depositum på 3 000 kr (av totalprisen) Resten av kursavgiften betales i to rater før avreise. Når du søker, skal du laste opp CV på engelsk samt dokumentasjon på din kompetanse.

På grunn av koronasituasjonen er det usikkert om det blir noe kurs i 2021. Ta kontakt for mer informasjon på hei@oslonh.no

En netteksamen gjennomføres først etter at oppholdet i Tanzania er over, og et diplom for bestått kurs i tropemedisin utstedes når eksamen er fullført og bestått. Undervisningsspråk i nettkurset er engelsk. Forelesningene under oppholdet i Tanzania vil holdes på engelsk av de eksterne foreleserne. De norske foreleserne underviser på norsk så lenge alle kursdeltakerne behersker norsk.

Det blir undervist i

 • HIV
 • tuberculosis
 • endemic infections
 • vector born diseases
 • child, reproductive and maternal health
 • non-communicable diseases in the tropics
 • malnutrition -diognosis and management
 • migrants' and refugees’ health
 • international travel medicine

Den nettbaserte delen av kurset ble for første gang introdusert i 2014, og er resultat av at MSF (Leger Uten Grenser) ønsket å øke det faglige læringsutbyttet av oppholdet i Tanzania ved å introdusere sentrale temaer i forkant av reisen. Det forutsettes at nettundervisningen er gjennomgått før ankomst til Tanzania for å sørge for et faglig likt utgangspunkt blant kursdeltagerne, og for å gi alle en god start på kursoppholdet i Tanga.

Gjennom nettkurset får du en omfattende innføring i tropemedisin, med vekt på teoretiske aspekter. Kurset har artikler, oppgaver, henvisninger og filmer som dekker alle sentrale temaer innen faget. Det gir også den teoretiske bakgrunnen for det praktiske kurset som avholdes i Tanzania, slik at du får fullt utbytte av oppholdet i felten.  Den nettbaserte delen av  kurset vil være tilgjengelig for de som har fått plass og takket ja til tropemedisinkurset i god tid før avreise til Tanzania.

Informasjon om nettkurset og pålogging i vår e-læringsplattform, Qybele, sendes ut i god tid før avreise. Oslo Nye Høyskole har lang erfaring med nettundervisning, og undervisningen er meget fleksibel, slik at du selv bestemmer når og hvor du vil jobbe med stoffet.

Det anbefales å ankomme Tanga lørdag eller søndag før kursstart på mandag (overnatting på TICC er betalt for kursdeltagerne fra og med lørdagen før kursstart). Vi pleier å ha et "bli-kjent"-opplegg på søndag med blant annet båttur på det Indiske hav.

Endelig timeplan vil bli utdelt ved kursstart i Tanga. Vi gjør oppmerksom på at enkelte forandringer til oppsatt kursplan kan forekomme. Dr. Thomas Schwartz (OUS), Dr. Per Gerlyng (LDS), Dr. Trude Arnesen og Dr. Ketil Størdal (begge Folkehelseinstituttet) er ansvarlige kursledere fra norsk side, og i Tanga samarbeider vi med National Institute for Medical research (NIMR), Tanga.

Oppholdet inkluderer klasseromsundervisning samt besøk til landsbyer, helsesentre og regionale sykehus. Kost/losji er inkludert i prisen. Vanligvis avholdes den praktiske delen av kurset to ganger i året.