Hopp til hovedinnhold
/
Studentene ved ONH er over gjennomsnittet tilfredse med sine studier, ifølge årets Studiebarometeret. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

Breddehøyskolen med de mest fornøyde studentene - igjen!

Også i år rangeres Oslo Nye Høyskole (ONH) som breddehøyskolen med de mest fornøyde studentene i Norge. Resultatene fra Studiebarometeret viser nok en gang at ONHs studenter er over gjennomsnittet tilfredse, noe vi ved høyskolen er veldig stolte av!

Publisert i Nyheter Onsdag 13. mars, 2024 - 14:53 | sist oppdatert Torsdag 14. mars, 2024 - 14:24

 

Studiebarometeret er en årlig spørreundersøkelse fra NOKUT som tar tempen på opplevd studiekvalitet på studieprogrammene til høyskolene og universitetene i Norge.  
 

Et kvalitetsstempel for ONH

Rektor Sander Sværi sier at resultatene fra årets undersøkelse er et viktig kvalitetsstempel for høyskolen som utdanningsinstitusjon. Han mener det blant annet er ONHs kultur for å sette studenten først, som er en av grunnene til at vi får gode resultater. 

Uansett om du snakker med ansatte fra studieadministrasjonen eller fagansatte, møter du et brennende engasjement for studenten. Det er dette ønsket om hele tiden å gjøre en bedre jobb for at studenten skal trives og få et godt læringsutbytte som gjør at hver og én strekker seg litt lenger for våre studenter, sier Sværi.

Breddehøyskolen på topp

Undersøkelsen gir bachelorstudenter ved små og store universiteter og høyskoler anledning til å vurdere studiene de går på, på en skala mellom 1 og 5, hvor 5 er det beste. På "overordnet tilfredshet", som det heter i undersøkelsen, gir studentene ONH en såpass høy skår at høyskolen kommer på førsteplass over breddehøyskolene på landsbasis. Breddehøyskoler og breddeuniversitet kjennetegnes ved at de har flere fagområder i sitt studietilbud.

De skolene som ligger over ONH i Studiebarometeret, er såkalte monofaglige skoler. Disse skiller seg fra breddeskoler ved at de har ett eller få overordnede studietilbud. De monofaglige skolene har rangert øverst på overordnet tilfredshet blant sine studenter i flere år, som gjør det spesielt hyggelig å se at ONH, som breddehøyskole, ligger sammen med disse.

bilde av rektor ved oslo nye høyskole, sander sværi
Rektor ved Oslo Nye Høyskole, Sander Sværi, er godt fornøyd med resultatene fra årets Studiebarometer. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

Et felles ønske om at studentene skal lykkes

ONH tilbyr fleksible studier, som gjør at høyskolens nettstudenter kan tilpasse studiene til sin hverdag. Dette trekker Sværi frem som en viktig faktor for at enda en gang kan kalle oss for breddehøyskolen med de mest fornøyde studentene. På spørsmålet om hvordan vi skal sørge for at studentene våre fortsetter å være fornøyde, svarer Sværi:

Vi må ta godt vare på den kvalitetskulturen vi har. Alle som begynner ved ONH blir inkludert i et miljø der vi oppfordrer til å dele erfaringer og pedagogiske nyvinninger. 

Studiebarometeret viser også resultater på studieprogram-nivå, og flere av våre studieprogrammer skårer over gjennomsnittet på spørsmålet om overordnet tilfredshet. Det gjelder blant annet flere av våre psykologi-studier, freds- og konfliktstudier, og studier i økonomi og administrasjon. Rektor Sander mener det kan ha flere årsaker. 

Kombinasjonen av veldig dyktige ansatte og et godt samarbeid mellom avdelingene med felles ønske om at studentene skal lykkes, er nok en viktig del av forklaringen til hvorfor vi nok en gang skårer så høyt i denne undersøkelsen. Et annet er at vi er så dyktige på fleksibel utdanning. Ved å være blant de beste i landet på dette, kan vi gi studentene en fleksibilitet og tilpasning som de fleste studenter ønsker seg, men som det fortsatt er uvanlig at man får andre steder, forteller rektor. 


Om Studiebarometeret 2023

  • NOKUT har for tiende gang foretatt en studie om hvor fornøyde studentene er med sine studier og utdanningsinstitusjon i Norge. 
  • Undersøkelsen heter Studiebarometeret og resultatene kan du finne på studiebarometeret.no
  • NOKUT sender undersøkelsen ut til omtrent 70 000 studenter som representerer så godt som alle universiteter og høyskoler i Norge. 

ONH har også de mest fornøyde psykologistudentene i landet.
Les hele saken her →


Tilbake til toppen