Hopp til hovedinnhold
/
Hanne studerte psykologisk helsearbeid ved Oslo Nye Høyskole, og bruker nå utdannelsen sin daglig i jobben som miljøterapeut. Foto: privat

Hanne anbefaler å jobbe med noe relevant ved siden av studiene

I sin karrierehistorie forteller Hanne hvordan utdannelsen innen psykologisk helsearbeid har vært svært relevant for henne i arbeidslivet. I jobben som miljøterapeut bruker hun det hun lærte i løpet av studietiden daglig. Les hennes historie her. 

Publisert i Karrierehistorier Mandag 9. oktober, 2023 - 12:39 | sist oppdatert Mandag 9. oktober, 2023 - 12:46

Navn: Hanne Grønlund 
Alder: 37 år 
Hva studerte du og når var du ferdig på Oslo Nye Høyskole? Jeg studerte bachelor i psykologisk helsearbeid. Var ferdig januar 2023. 
Hva jobber du med i dag? I dag jobber jeg som miljøterapeut i bemannet bolig, for mennesker med psykiske lidelser i Indre Østfold kommune. 


Dagens jobbsituasjon 

Hva går jobben din ut på? 

Jobben min går ut på å gi opplæring, veiledning og støtte i dagliglivets aktiviteter ut fra den enkeltes behov og ressurser. Jeg jobber daglig med miljøterapi innenfor hverdagsmestring. I bofellesskapet har miljøterapien et unikt mulighetsrom på grunn av nærheten til personalet gjennom hele døgnet. Jeg må forstå personens problemer eller utfordringer riktig for at tiltakene skal treffe og gi resultater. Målet er at beboere skal få økt selvstendighet, hverdagsmestring og livskvalitet, slik at de kan mestre det å bo i egen bolig.  

Hva er det morsomste med jobben? 

Man treffer mange ulike mennesker, og ingen dag er lik. Det jeg trives aller best med i denne jobben er de fine stundene man får med beboere, og at jeg lærer både beboere og meg selv å kjenne. Man får innblikk i andres liv, på godt og vondt.  

Hva er mest utfordrende med jobben? 

Det kan være utfordrende å stå i ulike settinger både som en del av personalet og som kollega. Jeg jobber med mennesker med psykiske lidelser, som ofte gir både hodebry og tunge dager. Derfor setter jeg for eksempel stor pris på gode kollegaer man kan få veiledning og en prat hos.  

Fikk du jobben rett etter studiene, eller var du innom en annen jobb/studie først? 

Jeg fikk fast jobb etter endt studie, og jobbet også her mens jeg studerte.  


Utdannelsen din 

Får du brukt utdannelsen din i jobben? 

I denne jobben får jeg virkelig brukt utdannelsen min til det fulle. Jeg jobber daglig med for eksempel både traumebehandling, kommunikasjonsferdigheter og psykoedukasjon.  

Hva var det viktigste du lærte i løpet av utdannelsen din? 

Noe av det viktigste jeg lærte under utdannelsen vil være relasjonsarbeid, da dette er helt avgjørende for miljøterapiens bidrag til bedringsprosessen. For gjennom relasjonserfaringer i miljøterapien skal beboere oppnå utvikling, vekst og modning. I denne boligen er det gode muligheter for relasjonsarbeid da vi jobber tett med beboere og tilbringer mye tid sammen igjennom uka.  

Hvorfor begynte du på ONH?

Valget falt på ONH da jeg opplevde at emnene var svært aktuelle for hva jeg kunne tenke meg å jobbe med.  

Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i? Hvordan bør de gå frem og hva burde de gjøre i løpet av studietiden for å få til dette? 

De bør kanskje finne en arbeidsplass hvor de kan starte som tilkallingsvikar for å se om miljøterapi kan være noe for dem, før man eventuelt starter på fullt studium. Men med bachelor i psykologisk helsearbeid er det jo veldig bredt hva man kan jobbe med. Og studiet inneholder mange gode emner som er veldig relevante for miljøterapeuter. 

Jeg fikk til å jobbe ved siden av studiet og dette tror jeg hadde mye å si for meg. Det var mye enklere å kunne «henge mye på knagger». Jeg kunne ta med meg eksempler fra jobben og drøfte i gruppa, samt bruke mye ny kunnskap inn på arbeidsplassen, både for å bruke i miljøterapien, men også for å veilede kollegaer og lignede. For meg fungerte dette veldig godt gjennom hele studietiden og jeg anbefaler å jobbe med noe relatert til studie mens man studerer. 
 


Tilbake til toppen