Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i psykologisk helsearbeid – nettstudium

Ønsker du å lære hvordan du best møter mennesker som har det vanskelig og hvordan du kan forbedre utviklingen av deres psykiske helseutfordringer? Psykologisk helsearbeid går ut på å forstå mekanismene som kan ligge til grunn for psykisk uhelse samt hvilke tiltak som kan iverksettes for at mennesker får det bedre. Hvordan kan man for eksempel hjelpe mennesker som har blitt utsatt for komplekse traumer på best mulig måte?

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Studiet har oppstart både høsten og våren. Se mer informasjon om nettstudier her.

Bachelor i psykologisk helsearbeid passer for deg som jobber eller ønsker å jobbe med psykologi med et særlig fokus på arbeid innen psykisk helse. Bachelorprogrammet gir både en bred innføring i psykologifaget og særlig kunnskap om forhold som fremmer og hemmer utvikling av god psykisk helse.

Behovet for dyktige fagfolk innen psykisk helse fortsetter å øke. Med en bachelor i psykologisk helsearbeid fra Oslo Nye Høyskole tilegner du deg en solid kompetanse som du kan bruke til å hjelpe mennesker i mange ulike situasjoner og yrker. 

Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid handler om arbeidet med menneskers helsetilstand. Du blir en del av et engasjert læringsmiljø med kort vei til vår dyktige fagstab.

Du lærer blant annet om

 • Hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng på et overordnet samfunnsnivå
 • Hva som gjør at vi ikke alltid tar gode valg for helsa vår og hvordan vi kan legge til rette for god helse hos oss selv, hos andre – og hvordan samfunnet kan legge til rette for dette
 • Normalpsykologi og psykiske lidelser. Herunder hva som kan være årsaken til at noen utvikler psykiske lidelser. Du vil i tillegg lære om relasjoner og kommunikasjon
 • Psykologiske traumer som folkehelseproblem og individers utvikling av traumelidelser
 • Terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen mellom pasient og terapeut
 • Hjernens funksjoner, utvikling og oppbygging
 • Hvordan tidlige relasjoner og opplevelser påvirker vår utvikling på gruppe- og individnivå
 • Hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
 • Hvorfor det er viktig å bli møtt på en god måte av de rundt oss allerede som små barn, og hva som kan skje hvis denne tidlige utviklingen blir forstyrret
 • Hvordan samfunnet og kulturen vi er en del av kan påvirke vår psykiske helse og hvordan vi kan være tidlig ute og forebygge at problemer utvikler seg
 • Hvordan vi best mulig kan bistå mennesker som ønsker hjelp med sin psykiske helse gjennom gode miljøterapeutiske grep

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning, og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

arbeid med psykologisk helsearbeid

Utenom undervisning kan du blant annet få med deg inspirasjonsforedrag som holdes på høyskolen og vår samfunnsaktuelle podcast Psykt interessant, som tar opp aktuelle temaer i psykologi.

Valgemner og internship

I bachelorprogrammet vil du få anledning til å velge valgfrie emner tredje året. Hvilke emner som kombineres er opp til deg. Du kan velge etter interesser og/eller videre ambisjoner for studiet og karrierevei. Oversikt over valgfrie emner som foreligger på nåværende tidspunkt finner du nederst på siden.
Studiepoenggivende emner på andre institutter godkjennes også som valgemner.

Du kan også få verdifull arbeidserfaring mens du studerer ved å ta et internship. Et internship legger til rette for at du skaffer deg nyttige kontakter og erfaring som vil være hensiktsmessig når du skal ut i arbeidslivet.

Utveksling og studier i utlandet 

Som student på Oslo Nye Høyskole har du muligheten til å bytte miljø, impulser og perspektiver ved å ta et semester i utlandet, også kalt utveksling. Du kan også velge å ta hele graden i Australia dersom du ønsker det.

Les mer om studier i Australia her 

Vi tilbyr utveksling i følgende land: 

 • Australia
 • USA
 • Sør-Afrika
 • England

Les mer om hvilke studiesteder vi tilbyr utveksling i her 

To surfere på vei ut i vannet
Som student ved ONH kan du dra på utveksling til blant annet Australia. Foto: Getty Images

Obligatoriske samlinger

Det er to obligatoriske samlinger på campus i Oslo: én i PSY3270 Konsulterende psykologi og én i PSY6161 Miljøterapi Begge emnene tas det fjerde semesteret i bachelorprogrammet (2. året).

I tillegg har valgemnet PSY6170 Psykisk helse i skolen (3. året) krav til obligatorisk samling på campus i Oslo.

Hvis det arrangeres frivillige samlinger i løpet av semesteret vil det gis beskjed om dette fra emneansvarlig.

Jobbmuligheter og videre studier etter bachelor i psykologisk helsearbeid

Med en bachelorgrad i psykologisk helsearbeid åpner det seg mange spennende jobbmuligheter, og du kvalifiseres til å søke på en rekke stillinger i ulike felt - spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker og psykisk helse. 

Psykisk helse får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet, og det er et økende behov for folk med denne type kompetanse, for eksempel innen:

 • Psykisk helsevern
 • Rusomsorgen
 • Kriminalomsorg og krisesentre
 • Helse- og omsorgssektoren
 • Barnehage- og utdanningssektoren
 • Miljøarbeid
 • Veiledning
 • Rådgivning

Du kan kvalifisere for stillinger som blant annet

 • Miljøarbeider 
 • Konsulent, saksbehandler eller teamleder
 • Prosjektleder

Med fullført bachelor kvalifiserer du til å søke på master i psykologi hos oss, eller du kan søke opptak på andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. Husk alltid å sjekke opptakskrav på de spesifikke masterretningene du er interessert i, da disse varierer fra lærested til lærested.​​

Studenthistorier

Lurer du på hvordan det er å være student ved Oslo Nye Høyskole? Les historiene til våre studenter, og bli bedre kjent med livet som student på campus og som nettstudent. 

Les våre studenthistorier her

Hvilken bachelorgrad i psykologi skal jeg velge?

På Oslo Nye Høyskole har vi tre bachelorprogrammer i psykologi: Bachelor i psykologisk helsearbeid, bachelor i anvendt psykologi og bachelor i organisasjonspsykologi.

Bachelor i anvendt psykologi og bachelor i psykologisk helsearbeid skiller seg fra hverandre ved at bachelor i anvendt psykologi favner bredere, mens bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid har et tydeligere fokus på arbeidet med menneskers helsetilstand. Tar du en bachelor i organisasjonspsykologi lærer du blant annet om hvor viktig psykososialt arbeidsmiljø, mangfold og kompetanseheving blant de ansatte er på en arbeidsplass er.

Synes du det er vanskelig å vite hva du skal velge? Ta vår uhøytidelige test, og kom litt nærmere svaret!

Se alle studier ved ONH

PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Les mer
PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Les mer
PSY1140 Helsepsykologi (15 sp)

Dette emnet gir deg en innføring i bakgrunnen for helsepsykologi som fagfelt, og hvordan kunnskap om psykologi kan bidra i forståelsen av hva som fremmer og opprettholder god helse og forebygger sykdom. 

Les mer
PSY6081 Traume, tilknytning og samspill (15 sp)

Dette emnet handler om traumeforståelse, for eksempel hva traumer er, hvilke reaksjoner som er vanlige etter traumer og om ulike traumelidelser. I tillegg lærer du om tilknytning og hvilke konsekvenser samspillet mellom barn og omsorgspersoner kan få senere i livet.

Les mer

PSY2280 Forebygging, samfunn og kultur (15 sp)

Emnet gir en innføring i perspektiver på forebygging av psykiske vansker og lidelser, med utgangspunkt i samfunns- og kulturpsykologisk teori og empiri. Emnet skal danne grunnlag for å forstå hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng. 

Les mer
PSY2250 Abnormal psykologi (15 sp)

Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt av menneskelige tanker, følelser og atferd i dag og gjennom historien? Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.

Les mer
PSY6161 Miljøterapi (15 sp)

I dette emnet lærer du om det mangefasetterte fag- og praksisfeltet som utgjør miljøterapi. Du vil blant annet lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk av miljøterapi.

Les mer
PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Dette emnet gir deg en grundig innføring i endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale.

Les mer

PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder (15 sp)

Dette emnet gir deg en fordypning i sentrale forskningsmetoder som brukes i anvendt psykologisk forskning. Sentrale temaer er ulike kunnskapstradisjoner innen forskningsmetode og hvordan forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes ved hjelp av både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter.

Les mer
PSY3991 Bacheloroppgave (15 sp)

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave der du skal bruke din kunnskap om og forståelse av psykologiens teorier og metoder til å analysere en bestemt problemstilling.

Les mer

PSY6170 Psykisk helse i skolen (15 sp)

De som jobber tett med barn og unge møter jevnlig personer som sliter med angst, selvskading, utagering og som setter for høye krav til seg selv. Emnet psykisk helse i skolen har som mål å gi økt forståelse og konkrete verktøy i møte med disse elevene.

Les mer
PSY6915 Internship/praksis (15 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6930 Internship/praksis (30 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer