Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i psykologisk helsearbeid – nettstudium

Ønsker du å lære hvordan du best møter mennesker som har det vanskelig og hvordan du kan forbedre utviklingen av deres psykiske helseutfordringer? Psykologisk helsearbeid går ut på å forstå mekanismene som kan ligge til grunn for psykisk uhelse samt hvilke tiltak som kan iverksettes for at mennesker får det bedre. Hvordan kan man for eksempel hjelpe mennesker som har blitt utsatt for komplekse traumer på best mulig måte?

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Studieomfang: Heltid og deltid
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

Bachelor i psykologisk helsearbeid passer for deg som jobber eller ønsker å jobbe med psykologi med et særlig fokus på arbeid innen psykisk helse. Bachelorprogrammet gir både en bred innføring i psykologifaget og særlig kunnskap om forhold som fremmer og hemmer utvikling av god psykisk helse.

Behovet for dyktige fagfolk innen psykisk helse fortsetter å øke. Med en bachelor i psykologisk helsearbeid fra Oslo Nye Høyskole tilegner du deg en solid kompetanse som du kan bruke til å hjelpe mennesker i mange ulike situasjoner og yrker. 

Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i psykologisk helsearbeid handler om arbeidet med menneskers helsetilstand. Du blir en del av et engasjert læringsmiljø med kort vei til vår dyktige fagstab.


På dette studiet lærer du blant annet om: 
 • Hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng på et overordnet samfunnsnivå
 • Hva som gjør at vi ikke alltid tar gode valg for helsa vår og hvordan vi kan legge til rette for god helse hos oss selv, hos andre – og hvordan samfunnet kan legge til rette for dette
 • Normalpsykologi og psykiske lidelser. Herunder hva som kan være årsaken til at noen utvikler psykiske lidelser. Du vil i tillegg lære om relasjoner og kommunikasjon
 • Psykologiske traumer som folkehelseproblem og individers utvikling av traumelidelser
 • Terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen mellom pasient og terapeut
 • Hjernens funksjoner, utvikling og oppbygging
 • Hvordan tidlige relasjoner og opplevelser påvirker vår utvikling på gruppe- og individnivå
 • Hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
 • Hvorfor det er viktig å bli møtt på en god måte av de rundt oss allerede som små barn, og hva som kan skje hvis denne tidlige utviklingen blir forstyrret
 • Hvordan samfunnet og kulturen vi er en del av kan påvirke vår psykiske helse og hvordan vi kan være tidlig ute og forebygge at problemer utvikler seg
 • Hvordan vi best mulig kan bistå mennesker som ønsker hjelp med sin psykiske helse gjennom gode miljøterapeutiske grep
   

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning, og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

arbeid med psykologisk helsearbeid

Utenom undervisning kan du blant annet få med deg inspirasjonsforedrag som holdes på høyskolen og vår samfunnsaktuelle podcast Psykt interessant, som tar opp aktuelle temaer i psykologi.

Valgemner og internship

I bachelorprogrammet vil du få anledning til å velge valgfrie emner tredje året. Hvilke emner som kombineres er opp til deg. Du kan velge etter interesser og/eller videre ambisjoner for studiet og karrierevei. Oversikt over valgfrie emner som foreligger på nåværende tidspunkt finner du nederst på siden.
Studiepoenggivende emner på andre institutter godkjennes også som valgemner.

Du kan også få verdifull arbeidserfaring mens du studerer ved å ta et internship. Et internship legger til rette for at du skaffer deg nyttige kontakter og erfaring som vil være hensiktsmessig når du skal ut i arbeidslivet.

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

Jobbmuligheter og videre studier etter bachelor i psykologisk helsearbeid

Med en bachelorgrad i psykologisk helsearbeid åpner det seg mange spennende jobbmuligheter, og du kvalifiseres til å søke på en rekke stillinger i ulike felt - spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker og psykisk helse. 

Psykisk helse får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet, og det er et økende behov for folk med denne type kompetanse.


Hva kan du jobbe med: 
 • Psykisk helsevern
 • Rusomsorgen
 • Kriminalomsorg og krisesentre
 • Helse- og omsorgssektoren
 • Barnehage- og utdanningssektoren
 • Miljøarbeid
 • Veiledning
 • Rådgivning
   

Du kan kvalifisere for stillinger som blant annet:
 • Miljøarbeider 
 • Konsulent, saksbehandler eller teamleder
 • Prosjektleder
   

Med fullført bachelor kvalifiserer du til å søke på master i psykologi hos oss, eller du kan søke opptak på andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. Husk alltid å sjekke opptakskrav på de spesifikke masterretningene du er interessert i, da disse varierer fra lærested til lærested.​​

Studenthistorier

Lurer du på hvordan det er å være student ved Oslo Nye Høyskole? Les historiene til våre studenter, og bli bedre kjent med livet som student på campus og som nettstudent. 

Les våre studenthistorier her

Her finner du datoene for samlingene

Det er to obligatoriske samlinger som kan tas digitalt: én i PSY3270 Konsulterende psykologi og én i PSY6161 Miljøterapi Begge emnene tas det fjerde semesteret i bachelorprogrammet (2. året).

I tillegg har valgemnet PSY6170 Psykisk helse i skolen (3. året) krav til obligatorisk digital samling. 

Hvis det arrangeres frivillige samlinger i løpet av semesteret vil det gis beskjed om dette fra emneansvarlig.

Tilbake til toppen