Hopp til hovedinnhold
/
Helena bruker utdanningen sin i psykologi aktivt i jobben sin i PPT i Oslo. Her sitter hun ved arbeidsplassen sin. Foto: Privat

- Jeg bruker utdanningen min på jobb hver eneste dag

Helena er tidligere student i anvendt psykologi ved ONH, og hun får nytte av bachelor- og mastergraden sin hver dag. Gjennom utdannelsen sin fikk hun ikke bare innsikt i menneskers psykologi, men lærte seg også arbeidsmetoder hun har tatt med seg inn i arbeidslivet. Les mer om Helenas karrierehistorie under. 

Publisert i Karrierehistorier Tirsdag 14. februar, 2023 - 21:12 | sist oppdatert Mandag 29. januar, 2024 - 11:21

Navn: Helena Iankova Folstad
Alder: 26 år
Hva studerte du og når var du ferdig på Oslo Nye Høyskole (tidligere Bjørknes Høyskole)? Bachelor i anvendt psykologi i juni 2018. Etter det tok jeg en master i pedagogisk-psykologisk rådgivning ved UiO som jeg fullførte i juni 2022.  
Hva jobber du med i dag? Jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oslo.

En utdannelse som åpner mange dører

Får du brukt utdannelsen din i jobben, og på hvilken måte? 
- Jeg bruker utdanningen min i anvendt psykologi på jobb hver eneste dag. Under mitt bachelorstudium lærte jeg viktige, sentrale teorier innenfor psykologi som har gitt meg grunnlaget for å forstå barns utvikling og læring, samt gitt meg en systemforståelse som er helt avgjørende når man jobber med å hjelpe ungdom. Eksamensformene på bachelorstudiet ga meg en øvelse i å vurdere en situasjon (også kalt «case») fra ulike perspektiver og å tenke helhetlig. Denne erfaringen bruker jeg i jobben min hele tiden.

Hva var det viktigste du lærte i løpet av utdannelsen din? 

Det viktigste jeg har lært i utdannelsen min er viktigheten av å tenke systemisk i arbeidet med mennesker. Jeg har også lært teknikker for å finne riktige og sikre kilder til aktuell forskning og å være kildekritisk, samt å formulere meg godt skriftlig og muntlig. 

Hva kan du jobbe med etter en bachelor i anvendt psykologi? 
- Jeg jobber som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT Oslo. Etter en fullført bachelor i anvendt psykologi kan man blant annet jobbe som miljøterapeut på en skole, på en behandlingsinstitusjon eller i en frivillig organisasjon. Etter at jeg fullførte min bachelor i anvendt psykologi jobbet jeg ett år som støtteassistent for en elev på en barneskole. 

Helena bruker utdannelsen sin i psykologi hver dag i jobben sin
Bildet viser Helenas forberedelser før hun skal kartlegge en elevs kognitive evner, som er en vanlig del av hennes arbeidshverdag. Foto: Privat 

En spennende og lærerik arbeidsplass

Hva går jobben din ut på? 
- Jeg jobber i PPT i Oslo, og jobben min går blant annet ut på å vurdere behov for spesialundervisning og tilretteleggingstiltak for elever som har behov for tettere oppfølging i skolen. I tillegg går jobben ut på å hjelpe skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Jobben innebærer en blanding av møter med ansatte på skoler og andre instanser, samtaler med elever og rapportskriving.

Hva er det morsomste med jobben? 

Det morsomste med jobben er å møte forskjellig ungdom med ulik bakgrunn og høre om deres liv, hverdag og fremtidsmål. Det er også spennende og lærerikt å samarbeide med ansatte på skoler. 

Hva er mest utfordrende med jobben?
- Det mest utfordrende er at hver elev er forskjellig og at det derfor ikke finnes en standard fremgangsmåte for hvordan man skal støtte hver enkelt elev, men det er også dette som gjør jobben utrolig spennende og lærerik. 

Det hele startet på Bjørknes Høyskole

Hvorfor begynte du på ONH (tidligere Bjørknes Høyskole)? Hvorfor valgte du dette studiet? 

Jeg valgte dette studiet fordi jeg alltid har hatt en brennende interesse for pyskologi og fordi Bjørknes Høyskole virket som en høyskole med dyktige forelesere. 

Hadde du et favoritt-emne?
- Favorittemnene mine var sosialpsykologi og utviklingspsykologi. Med disse emnene lærte jeg mye om sosiale prosesser og hvorfor mennesker handler og utvikler seg som de gjør. 

Hadde du noen utfordringer i studietiden? 
- Det eneste jeg husker at jeg syntes var utfordrende var overgangen fra videregående skole, hvor man har en fast timeplan, til en studiehverdag hvor du må strukturere tiden din selv. 

Hvordan kom du deg gjennom dem?
- Jeg lagde avtaler med medstudenter hvor vi møttes til faste tider hver uke for å lese sammen, og i tillegg hadde vi en foreleser som var flink til å lære bort studieteknikk. 

Kom du inn på andre studier etterpå? 
- Jeg tok en master i pedagogisk-psykologisk rådgivning. 
 

Se alle studiene i psykologi 
 


Tilbake til toppen