Hopp til hovedinnhold
/
I september ble et nytt studentrådsstyre valgt ved Oslo Nye Høyskole. Foto: Thomas Strømstad/ONH

Nytt studentrådstyre ved Oslo Nye Høyskole

Onsdag 21. september ble det holdt studentrådsmøte ved ONH, hvor et nytt studentrådstyre ble valgt. Dagen etter dro hele styret på hyttetur for å bli bedre kjent.

Publisert i Studentnytt Tirsdag 4. oktober, 2022 - 14:57 | sist oppdatert Mandag 7. november, 2022 - 16:27

Studentrådet er en del av studentdemokratiet ved ONH, og består av alle tillitsvalgte på høyskolen. Rådet jobber aktivt for å opprettholde et godt studiemiljø og en god studiehverdag for sine medstudenter. 

Hyttetur

Allerede dagen etter valget ble holdt, dro hele studentrådstyret på hyttetur sammen. Turen gikk til Gressholmen og en DNT-hytte som ligger der. Nestleder May Linda Frantzen sier følgende om hytteturen: 

- Det var veldig hyggelig å bli kjent med hverandre, og fint å ha god tid til de gode samtalene – som var viktig for oss som var der. Vi fikk også løst noen verdensproblemer, så dette var en suksess! 

Det nye styret fikk også tid til å snakke om læringsmiljø og sosiale tiltak i løpet av hytteturen, kunne den nye nestlederen fortelle. 

- Det blir nok et veldig bra studentråd, og det var en nyttig tur for oss på mange måter! 

Fellesbilde av studentrådstyret på vei til hyttetur
Det nye studentrådstyret før hyttetur til Gressholmen, hvor de skal bli bedre kjent. Foto: Susanne Aase/ONH

Om Studentrådet

Som student ved ONH oppfordres du sterkt til å engasjere deg i studentmiljøet og -demokratiet ved høyskolen, og både nett- og stedlige studenter kan være med i rådet.

Studentrådet møtes minst en gang i kvartalet, og arbeider med saker som angår studentene ved Oslo Nye Høyskole, både saker som tas opp i klassene og de som sendes direkte fra studentene. Studentrådet er bindeledd mellom høyskolens ansatte og studentene, og sørger for at informasjonsflyten går begge veier.

Nytt studentrådstyre

Under valget i september ble følgende verv til studentrådstyret valgt:

Leder: Emil Nicolai Grøtta Nygård
Nestleder: May Linda Frantzen
Kommunikasjonsansvarlig: Adna Arifovic
Studentpolitisk ansvarlig: Daniel Norseth Andraa
LMU: Alina Afacan, Mariell Simone Mjøen, Vilde Otilie Neby-Lunde. Vara: Pamela Duen Kruger Andersen
Studieutvalget: Niklas Frogner og Emil Nygaard. Vara: Sunniva Ekrehagen
LOKUT: Nicolas Maximilian Nordvik Juriks. Vara: Vilde Sumstad
Leder Sosialkomiteen: Karin Birgitta Hedén Johnsen
Nestleder Sosialkomiteen: Nicklas Olsen Hoff

I tillegg ble det også holdt valg for følgende organer ved ONH:

Klagenemda: Nicolas Maximilian Nordvik Juriks og Laura Busuttil. Vara: Alina Munir og Mia Sætre Neseth
Valgkomiteen: Daniel Norseth Andraa og Vilde Sumstad

Les mer om studentdemokratiet og hvordan du kan engasjere deg her.


Tilbake til toppen