Hopp til hovedinnhold
/
Oslo Nye Høyskole er stolte av å ha fått godkjent sitt kvalitetssystem av NOKUT. Her representert ved ledelsen; (fra venstre) administrerende direktør Morten Danielsen, rektor Sander Sværi, og administrasjonssjef Keeley Welford Johansson. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

ONH har fått sitt kvalitetsarbeid godkjent

Oslo Nye Høyskole (ONH) kan nå feire etter at vår solide innsats med kvalitetssikring har blitt belønnet med godkjenning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Dette er en betydelig anerkjennelse av ONH sin dedikerte innsats for å sikre høy kvalitet. 

Publisert i Nyheter Torsdag 26. oktober, 2023 - 13:47 | sist oppdatert Torsdag 26. oktober, 2023 - 17:12

Våren 2023 hadde NOKUT tilsyn ved ONH, hvor de systematisk gikk gjennom kvalitetsarbeidet ved høyskolen. Det er nå offentliggjort at ONH har fått sitt kvalitetsarbeid godkjent, noe rektor Sander Sværi er svært fornøyd med.  

Dette betyr veldig mye for oss ved Oslo Nye Høyskole. Et godt og systematisk kvalitetsarbeid gir meg som rektor både innsikt i kvaliteten på ONH, og god tilgang på viktige data og prosesser, sier han, og fortsetter; 

For ONH er det en bekreftelse på at vi jobber godt og seriøst med kvalitet i alle ledd. Det er en nødvendig forutsetning for høyskolens videre utvikling. 

rektor sander sværi
Rektor Sander Sværi ved Oslo Nye Høyskole. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

- Systemet er godt forankret i institusjonen 

NOKUT setter ned en sakkyndig komité som gjennom tilsyn vurderer kvalitetsarbeidet ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene. Komitéen sa blant annet følgende om ONH: 

"Komiteen ser at ONH har nedlagt et betydelig arbeid i utviklingen av kvalitetssystemet, og at systemet er godt forankret i institusjonen. Høyskolen har en bred involvering av relevante aktører og nivåer i organisasjonen, og systemet gir mange muligheter for innspill fra både stedlige studenter og nettstudenter." 

Om godkjennelsesprosessen skriver NOKUT selv:  

Det er utdanningsinstitusjonene som selv har ansvaret for kvaliteten i de studiene de tilbyr. Gjennom tilsynene kontrollerer NOKUT at institusjonene forvalter dette ansvaret på en tilfredsstillende måte. I tillegg skal institusjonene få råd om videreutvikling av kvalitetsarbeidet, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.  
 

Gir viktig innsikt i egen virksomhet 

Rektor ved ONH, Sander Sværi, trekker frem hvor viktig et godt kvalitetssystem er for høyskolen som organisasjon, og kanskje spesielt for høyskolens videre utvikling.  

Vår strategi og videre arbeid er avhengig av den innsikten og de prosessene som et godt og gjennomtenkt kvalitetsarbeid gir. Strategiske beslutninger må baseres på god innsikt i egen virksomhet. Det gjør oss ikke bare dyktige på å håndtere avvik, men også på å følge opp våre strategiske mål, forteller Sværi, og fortsetter; 

Kombinasjonen av innsikt i egen kvalitet og ønske om å bli bedre, er nok en av grunnene til at vi har blant Norges mest tilfredse studenter
 

- Vi har god grunn til å være stolte 

ONH har hatt et eget kvalitetsteam som jobber dedikert med kvalitetssystemet ved høyskolen, samtidig som hele organisasjonen har vært involvert i arbeidet. En sentral person i denne prosessen har vært kvalitetssjef, Yngve Lilledrange, som forteller at prosessen har gått over flere år.  

Vi benyttet tilsynsprosessen til å revidere og utvikle hele kvalitetssystemet. Det førte til at vi definerte flere utviklingsprosjekter og tiltakspunkter. Tilsynsprosessen har bidratt til å skape oppmerksomhet, engasjement, godt samarbeid og eierskap til høyskolens kvalitetssystem. Arbeidet har utvilsomt sørget for kvalitetsutvikling og en styrking av kvalitetskulturen ved ONH, forteller han.  

Etter en lang prosess med tilsynsprosessen, skal det ikke legges skjul på at det er gledelig for alle som har jobbet med kvalitetsarbeidet at tilsynet fikk et positivt utfall.  

Det er flott å se de positive tilbakemeldingene fra sakkyndig komité etter at hele organisasjonen sammen har lagt ned så mye bra arbeid i å etablere et solid kvalitetssystem. Vi har god grunn til å være stolte over vårt kvalitetssystem og kvalitetsarbeid, men det viktigste er at det gir oss gode rammer for å skape høy utdanningskvalitet, og et godt fundament for videre utvikling og vekst, sier Yngve. 

Yngve Lilledrange
Kvalitetssjef Yngve Lilledrange. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

Les tilsynsrapporten om ONH her 


Om de lovpålagte tilsynene skriver NOKUT selv:  

Norske universitet og høgskular er pålagde å ha eit tilfredsstillande system for kvalitetssikring av utdanninga. Det systematiske kvalitetsarbeidet skal sørgje for at institusjonane sikrar og vidareutviklar kvaliteten i utdanningane dei tilbyr. 

Eit tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet til institusjonane er ei lovpålagd oppgåve for NOKUT, og alle universitet og høgskular skal igjennom eit slikt tilsyn kvart sjette til åttande år. NOKUT sitt arbeid med ekstern kvalitetssikring er forankra i European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Education Area (ESG 2015). 

Måla med det periodiske tilsynet er 

  • å kontrollere at det systematiske kvalitetsarbeidet til institusjonane oppfyller gjeldande krav i lova og forskriftene 
  • å stimulere institusjonane til å vidareutvikle kvaliteten i utdanningane sine gjennom det systematiske kvalitetsarbeidet 
  • å bidra med råd, slik at institusjonane får innspel til vidareutvikling av det systematiske kvalitetsarbeidet 

NOKUT, 25.10.2023  Tilbake til toppen