Hopp til hovedinnhold
/
Studenter fra Oslo Nye Høyskole har vært med som markører i en militærøvelse. Foto: Forsvaret

Studenter fra ONH med på militærøvelse

Hvordan øver norske soldater på internasjonale operasjoner? Hva er scenariobasert læring? Og hvordan forbereder Forsvaret unge ledere til å håndtere komplekse oppdrag og situasjoner? Dette er noe av det våre studenter fikk innblikk i som deltakere på Øvelse "Hammarskjöld".

Publisert i Aktuelt om statsvitenskap og internasjonale relasjoner av Torstein Dale-Åkerlund Tirsdag 19. mars, 2024 - 10:25 | sist oppdatert Tirsdag 19. mars, 2024 - 12:33

Tidligere i vinter fikk flere studenter fra Oslo Nye Høyskole (ONH) mulighet til å delta på Krigsskolen sin årlig Øvelse Hammarskjöld på Heistadmoen leir utenfor Kongsberg. Studentene var såkalte rollespillere, eller markører, og spilte rollen som sivilbefolkning i et tenkt scenario lagt til Vest-Afrika, hvor soldatene fra Krigsskolen hadde rollen som fredsbevarende FN-styrke. 

Øvelsen markerer avslutningen på Krigsskolens emne "Complex Operations", som blant annet omhandler situasjonsforståelse, planlegging og ledelse i komplekse konflikter som borgerkriger, fredsbevarende operasjoner og opprørsbekjempning. Tematikken er overlappende med flere av emnene som undervises ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner på ONH, og er derfor av særlig interesse og relevans for instituttets studenter. Deltakelse som markører gir studentene anledning til å knytte fagkunnskap opp mot praktisk erfaring, noe student Mari Grønseth Øian trekker frem som et viktig læringspunkt.

Kombinasjonen av fagkunnskapen vi har fra studiet og innsikten i hvordan det militære oppdraget løses gir oss svært relevant og interessant erfaring, og det gir økt forståelse for kompleksiteten i å jobbe med å håndtere og løse konflikter, sier hun.

Som deltaker får man også et unikt innblikk i hvordan Forsvaret jobber med utdanning av fremtidens militære ledere. 

Studenter som markører inne i en bunkers
Studentene ved ONH fikk spille ulike roller da de var med på militærøvelsen Hammarskjöld. Foto: Forsvaret

Spilte rolle som fødende kvinne

Øvelsesscenarioet speiler reelle konfliktdynamikker og involverer markører som spiller ulike aktører man ofte finner igjen i en virkelig konfliktsetting, slik som sivil lokalbefolkning, politiske og religiøse ledere, opprørsgrupper, kriminelle nettverk, private militære organisasjoner, bistandsarbeidere, journalister og lignende. I dette komplekse landskapet skal de norske soldatene utføre sitt oppdrag og mandat, mens markørene skal spille et troverdig rollespill, og med det skape en god øvingsarena. 

Studentene fra ONH fikk prøvd seg i flere roller, eksempelvis som fødende kvinne, skadet, og som landsbyboere i et konfliktfylt område. Torine Lianes forteller at hun som markør ble utfordret til å "gå litt ut av komfortsonen", noe som opplevdes både lærerikt og morsomt.

Studentene fra ONH var et inspirerende tilskudd til øvelsen. Deres varierte bakgrunn, kombinert med relevant faglig innsikt, bidro merkbart til å skape et realistisk scenariospill og uvurderlig læring for våre kadetter, sier Sebastian Langvad, major og hovedlærer for Complex Operations.

Student som spiller et krigsoffer i øvelse med forsvaret
Som markør må man leve seg ordentlig inn i rollen sin. Foto: Forsvaret

Studentene fikk også gjennom øvelsen interagert på ulike måter og nivåer med soldatene, den militære øvingsledelsen og andre rollespillere. Blant markørene var for eksempel flere veteraner som har tjenestegjort for Norge i tidligere utenlandsoperasjoner. Å snakke med dem og høre om deres erfaringer er noe av det Rebecka Holtebu trekker frem som svært interessant og lærerikt. 

En liten smak av førstegangstjenesten

I tillegg til å gi nyttig læring, er deltakelse på en slik øvelse også en fin anledning for studentene til å være med medstudenter i en helt annen setting enn de er vant med. For studenter som ikke har avtjent førstegangstjeneste, eller har hatt annen erfaring med Forsvaret, så er det også læring i å bo på militære brakker og spise feltrasjoner - altså en liten smak av å være i førstegangstjeneste. Alt dette er med på å skape faglig og personlig utvikling.  

Studenter med på militærøvelse
Noen av studentene i «landsbyen» på militærøvelsen. F.v. Torine Lianes, Rebecka Holtebu og Mari Grønseth Øian. Foto: Oslo Nye Høyskole/Torstein Dale-Åkerlund 

Et slikt samarbeid mellom Forsvaret og Oslo Nye Høyskole kan spille en liten, men likevel viktig rolle i å utvikle bedre forståelse og samordning mellom sivile og militære aktører, noe som er av stor betydning i et større samfunnssikkerhetsperspektiv. Vi håper derfor at flere studenter vil bli med som markører på fremtidige øvelser. 


Synes du dette høres interessant ut?

Da burde du sjekke ut våre studier innen statsvitenskap og internasjonale relasjoner!

Oslo Nye Høyskole tilbyr en rekke bachelorprogrammer, årsstudier og enkeltemner hvor du kan studere temaer som internasjonale operasjoner, militærmakt, konfliktløsning, sikkerhet, fredsarbeid, konfliktanalyse m.m. Dette er temaer som trekker paralleller mellom, og skaper forståelse på tvers av militære og sivile sektorer. Og som student på disse programmene får du muligheten til å delta som markør på øvelsen! Både nettstudenter og stedlige studenter kan delta. 
 


Tilbake til toppen