Hopp til hovedinnhold
/

Studentombudet taler studentenes sak

Oslo Nye Høyskole har sammen med fem andre høyskoler i Oslo gått sammen om å finansiere et studentombud som skal gi studenter rådgivning i vanskelige saker som kan oppstå i studiehverdagen. Pål Gustavsens kontor på Blindern er åpent for alle studenter som trenger råd eller bistand

Publisert i Studentnytt Onsdag 29. januar, 2020 - 20:02 | sist oppdatert Onsdag 15. februar, 2023 - 20:58

Gir råd i krevende situasjoner

– Studietilværelsen kan være krevende. Man er gjerne ung og står midt i en situasjon med en rekke nye krav og forventninger. Det er mange regler, og man kan føle seg liten og sårbar. Det er også en viss maktubalanse, sier Pål Gustavsen. Han er det nye studentombudet for de seks høyskolene som har etablert en felles ordning om tilbudet.

1. august 2019 trådte loven om at alle studenter skal ha tilgang til studentombud i kraft. Studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo Nye Høyskole, Politihøgskolen og Norges Musikkhøyskole høgskole har dermed tilgang til en ekstra ressurs dersom de trenger støtte.

Studentombudet forteller at de ønsker å være en trygg støttespiller og nøytral tredjepart, der studentene kan komme og lufte sine problemer. Studentombudet tar aldri saken videre med mindre studenten selv ønsker det, men er en uavhengig part som gir råd og veiledning i vanskelige saker som kan oppstå i studiehverdagen.

– Som oftest er jobben å gi juridisk veiledning om regelverket, hvordan det fungerer, og fortelle om hvilken rettigheter og plikter studentene har. Mange av vedtakene som fattes er enkeltvedtak, hvor studentene blant annet skal varsles i forkant, få en begrunnelse og mulighet til å klage. Oppgaven vår er å sørge for at saksbehandlingen er forsvarlig og korrekt, sier Gustavsen.

Les mer om studentombudet her →

Studentombudet har taushetsplikt

Gustavsen sier at studentene ofte spør hva reglene er i nettopp deres sak. Hva har de krav på? Og motsatt: Hva er forventet av dem? Noen trenger ikke mer hjelp enn det. Andre trenger mer. Omfanget kommer an på saken.

– Dette er et lavterskeltilbud. Det er uformelt, uforpliktende og gratis, og man trenger ingen henvisning. Det er bare å svinge innom. Vi har også utvidet taushetsplikt, så alt som skjer hos oss er konfidensielt.

Studentombudet representerer hverken skolene eller studentene, men skal medvirke til at saken blir opplyst og gjennomgått på en upartisk måte.
– Vi kan gi råd og veiledning til studenter som varsler om kritikkverdige forhold. Her kan vi eksempelvis delta på møte, og være en støttespiller som gjør at studenten ikke trenger å kjenne seg alene i en vanskelig situasjon.

Setter opp møte ved mulighet

Gustavsen påpeker likevel at de fleste ikke vil trenge studentombudet i det hele tatt. Han opplever at avdelingene og institusjonene løser langt på vei de fleste saker på en god måte for studenten selv.

– De fleste ønsker det beste for studentene. Og lærestedene finner svært ofte gode løsninger. Men vi kan komme inn i bildet når de vanlige mekanismene ikke fungerer, og det er behov for en tredjepart.

Studentombudet forteller at han vil besøke alle de seks høyskolene han har ansvaret for i nærmeste fremtid, sammen med vikaren som fungerer for ham ut året, og gjøre seg kjent blant studentene.

– Vi må gjøre oss relevante og tilgjengelige, og sørge for at studentene har tillit til oss, sier han, og understreker at det bare er å ta kontakt.
– I utgangspunktet er jeg tilgjengelig hver dag, så det er bare å sende e-post eller ringe, så kan vi sette opp et møte med dem som har behov for det, sier Gustavsen.

Intervjuet med studentombudet er laget av Tom Christer Ruud ved Kunsthøgskolen i Oslo


Kontaktinformasjon
E-post:    studentombudet@uio.no
Telefon:   920 49 736
Adresse: Lucy Smiths hus (6. etasje), Problemveien 7, 0316 Oslo


Tilbake til toppen