Hopp til hovedinnhold
/
Under høyskolens allmøte 8. desember, kunngjorde rektor Cia Dunstrøm (t.v.) at det var Helga Fjærvoll (t.h.) som var først ut til å bli tildelt statusen som merittert underviser ved ONH. Foto: Julie Buraas/Oslo Nye Høyskole

Tildelt status som merittert underviser

For første gang har Oslo Nye Høyskole tildelt en av sine fagansatte status som merittert underviser. Etter at bedømmelseskomiteen vurderte flere søknader, var det høyskolelektor i psykologi, Helga Fjærvoll, som ble merittert. Fjærvoll ble feiret med kake og blomster under høyskolens allmøte 8. desember. 

Publisert i Nyheter Mandag 19. desember, 2022 - 12:19 | sist oppdatert Torsdag 12. januar, 2023 - 09:13

Fjærvoll startet å undervise ved ONH i 2016 og er ansatt som høyskolelektor i psykologi. Hun er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og hovedemnet hun underviser i er Utviklingspsykologi. Fjærvoll er pedagogisk kontakt ved Institutt for psykologi, og hun er tatt opp i førstelektorprogrammet ved ONH.

Å bli merittert underviser er stort for meg, og jeg kjenner meg både stolt og takknemlig. Tittelen henger høyt, og det føles som en stor anerkjennelse av arbeidet jeg putter ned i å tilby god undervisning for studentene våre, forteller hun.

Om meritteringsordningen ved ONH heter det at «Intensjonen med ONHs meritteringsordning er å ytterligere styrke høyskolens systematiske arbeid med utvikling av undervisnings- og utdanningskvalitet, og fremme en kollegial kultur knyttet til dette.» Fjærvolls fokus på utvikling av egen undervisning, er en av grunnene til at hennes søknad ble innvilget. Komiteen skriver blant annet om Fjærvoll i sin begrunnelse:

«Fjærvoll viser tydelig fokus på studentenes læring i både fysiske og digitale læringsmiljøer, og beskriver hvordan hun aktivt bruker oppdatert læringsforskning og -teori i forankring av studenters læringsarbeid. Hun viser også en kontinuerlig søken etter nye og bedre måter å designe digitale læringsomgivelser på, hun prøver ut nye undervisningsformer og digitale verktøy, og justerer og reviderer kontinuerlig sin praksis.»

Helga Fjærvoll
Helga Fjærvoll er høyskolelektor i psykologi ved Oslo Nye Høyskole, og har blitt tildelt status som merittert underviser denne høsten. Foto: Thomas Strømstad/Oslo Nye Høyskole

Stor grunn til å feire
Fjærvoll er svært opptatt av studentene sine og undervisningen hun lager, noe som gjør at hun strekker seg ekstra i sitt arbeid. 

Jeg har et sterkt engasjement for undervisning og læring, og jeg ønsker å legge til rette for god læring for studentene våre. Jeg får mye ut av å være i en kontinuerlig prosess av læring og utvikling, og jeg ser mange paralleller mellom min egen arbeidshverdag og studentenes studiehverdag, forteller Fjærvoll.

Tittelen Fjærvoll har blitt tildelt henger høyt blant undervisere, og etter en lang søknads- og vurderingsprosess er det all grunn til å feire. 

Fra kollegaer har det vært et stort antall lykkeønskninger, klemmer og brede smil. Jeg ble feiret med kake og blomster, og flere uttrykte at de var stolte også på vegne av høyskolen. Det var veldig hyggelig å høre. I tillegg har det blitt feiret og vil fortsette å feires med god mat og mennesker jeg er glad i i tiden fremover, forteller Fjærvoll. 

Hjerter som banker for læring
Meritteringsordningen ved ONH var på plass i januar 2022, og høyskolen har nå tildelt statusen merittert underviser til en fagansatt. Rektor Cia Dunstrøm sier dette er en ordning som gjør det mulig for høyskolen å løfte frem undervisere som over tid har jobbet mye med utvikling av undervisning og som har utforsket nye muligheter innen ulike læringsmiljø.

Vi har en fagstab som ikke anser undervisning som pliktarbeid, men som har et hjerte som banker for de gode læringsopplevelsene og som hele tiden er på utkikk etter forbedringer, forteller Dunstrøm. 

Dette er også en del av begrunnelsen til hvorfor Helga Fjærvoll ble tildelt sin nye status som merittert underviser. I komiteens begrunnelse kommer det fram at Fjærvoll ble merittert fordi hun gjennom sin pedagogiske mappe og søknad viser at hun har et klart fokus og dedikasjon rettet mot studentenes læring, har hatt en systematisk utforskende tilnærming til undervisning og utvikling over tid, og deler den kunnskapen og erfaringene hun har opparbeidet seg gjennom ulike kollegiale fora og i diskusjoner på høyskolen. 

Se hennes pedagogiske mappe her →

Både Fjærvoll og Dunstrøm håper den nye ordningen inspirerer andre ansatte til å søke om merittering. 

Det er stas å være først ut, og jeg gleder meg til vi etter hvert blir en større gruppe som kan spille på hverandre, forteller Fjærvoll.

Vi håper og tror ordningen vil inspirere til mer utforsking av muligheter, mer deling av erfaringer på tvers av høyskolens institutter og gjennom dette være en driver for kvaliteten på undervisning. Det er viktig for oss å anerkjenne den innsatsen våre undervisere gjør og vise hvor stolte vi er av våre kolleger, sier Dunstrøm.


Om meritteringsordningen ved ONH:

Målene for høyskolens meritteringsordning er å 

 • fremme systematisk, målrettet og forskningsbasert arbeid med utdanningskvalitet  
 • anerkjenne og belønne ansatte med særlig høy kompetanse og engasjement for undervisning og inspirere til videre innsats på feltet 
 • fremme en kollegial undervisningskultur beholde gode undervisere i undervisningsstillinger

Kriteriene for merittering er følgende:

 • En merittert underviser har fokus på studentenes læring og undervisning 
 • En merittert underviser har utvikling over tid 
 • En merittert underviser har utforskende tilnærming til undervisning og læring 
 • En merittert underviser har kollegial holdning og praksis

I bedømmelseskomiteen for denne tildelingen satt følgende personer: 

 • Per Lauvås, prodekan og førstelektor og merittert underviser ved Høyskolen Kristiania 
 • Hilde Sundfær, pedagogisk rådgiver og knyttet til bibliotek og digitale tjenester ved Lovisenberg Diakonale Høyskole 
 • Nora Sveaass, student på Bachelor i psykologi ved Oslo Nye Høyskole 
 • Kristine Vinje, Insituttleder for institutt for helsefag ved Oslo Nye Høyskole 

I tråd med retningslinjene foretar bedømmelseskomiteen en helhetlig og kvalitativ vurdering av søknadene basert på kriteriene for merittering. Komiteen rangerer søkerne, og sender sin innstilling til rektor som fatter det endelige vedtaket.

Les mer om meritteringsordningen ved ONH her →


Tilbake til toppen