Hopp til hovedinnhold

Business analytics: digitale markedsverktøy - DML2220 (7,5 sp)

Business Analytics er et praktisk kurs som tar sikte på å lære studentene hvordan de bruker dataanalyser og datavisualiseringsverktøy for å undersøke kundeengasjement med online innhold, forutsi kundekjøp og beregne kundens CLV (customer lifetime value).

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

business analytics

Du får kunnskap og ferdigheter innen sentrale temaer og verktøy som er ettertraktet i næringslivet.

Kurset er designet for å gi deg en oversikt over hvordan forskjellige typer verktøy (f.eks. Google Analytics, SPSS, Excel og Tableau) og metoder (f.eks. A/B-testing, datamining) som kan brukes til segmenteringsformål.

Etter endt emne vil studenter kunne bl.a. tolke data for å støtte forretningsbeslutninger, gjenkjenne trender og analysere sammenhenger mellom variabler. Det forutsettes at studenten har kjennskap til Excel før oppstart av emnet.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om typer data som er viktige i forretningsbeslutninger
   
 • Har kunnskap om ulike analysetilnærminger og hvordan analyse av store og komplekse datamengder kan bidra til bedre beslutningsgrunnlag og økt verdiskaping
   
 • Har kunnskap om metoder og teknikker for å identifisere, avgrense og formulere analyseproblemer med utgangspunkt i strategiske spørsmål
   
 • Har kunnskap om ulike metoder og teknikker for å innhente, forberede, analysere og visualisere data
   
 • Har kjennskap til AI og maskinlæring
   
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor business analytics gjennom forskjellige informasjonskilder

Ferdigheter

 • Kan identifisere, avgrense og formulere analyseproblemer innenfor ulike virksomhetsområder, for både taktiske og strategiske beslutningsproblemer
   
 • Kan analysere og beregne verdi av forskjellige kundesegmenter for langsiktig lønnsomhet for online og/eller offline kundesegmenter
   
 • Kan utvikle og utføre A/B-testing for ulike typer markedsføringsinnhold
   
 • Kan samle inn data fra forskjellige online kilder og plattformer
   
 • Kan drøfte, vurdere og utvelge analysemetoder ut ifra analyseproblem og tilgang på data 
   
 • Kan anvende relevant programvare for å gjennomføre analyser, visualisere data og rapportere analyseresultater
   
 • Kan kritisk drøfte analysefunksjonens plassering i organisasjonen, samt gi anbefalinger om organisering og ledelse av analysevirksomheten

Generell kompetanse

 • Har forståelse for hvordan forskjellige metoder brukes innen dataanalyse og beslutningstaking
   
 • Kan drøfte analyseproblemer, -tilnærminger og -resultater med medarbeidere innenfor ulike forretningsprosesser og avdelinger
   
 • Kan samarbeide med andre om analysearbeid
   
 • Har oversikt over utviklingen innenfor Business Analytics-feltet
   
 • Kan drøfte etiske problemstillinger i forbindelse med arbeid med og bruk av analyser

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Godkjent nettbasert kurs 

Eksamen
Eksamen i dette emne består av en skriftlig individuell over 3 uker på 3,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.