Hopp til hovedinnhold

Interaksjonsdesign - DML2130 (7,5 sp)

Dette emnet fokuserer på metoder og strategier for interaksjonsdesignprosessen. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

I Interaksjonsdesign presenteres forskning innen temaene grafisk design, markedsføring, forbrukerpsykologi, menneske-maskininteraksjon og prosjektledelse. Gjennom disse temaene får du et helhetlig perspektiv på designprinsippene for brukervennlige og engasjerende grensesnitt på både mobil og PC.

Emnet gir deg en solid teoretisk innføring i grensesnittdesign, i tillegg til at du får mulighet til å utvikle praktiske ferdigheter som kreves for å skape prototyper av brukergrensesnitt.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har grunnleggende kunnskap om begrepene «interaksjonsdesignprosess» og «ideasjon»
 • Har forståelse for hvordan grensesnittdesign påvirker kundeengasjement
 • Har kunnskap om metoder for å sikre engasjerende brukergrensesnitt med høy kvalitet
 • Har kunnskap om brukersentrerte metoder som brukes for å levere brukervennlige produkter
 • Har grunnleggende kunnskap om simpel prototyping, primært knyttet til webutvikling
 • Har grunnleggende kunnskap om brukervennlighet og ulike metoder for evaluering og testing

Ferdigheter

 • Har praktisk erfaring med interaktiv, brukersentrert design av grafiske brukergrensesnitt, spesielt små skjermer og mobil informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
 • Er i stand til å utvikle prototyper på lavt nivå
 • Kan gjennomføre brukervennlighetstesting, samt enkel UI-analyse

Generell kompetanse

 • Kan gjennomføre brukersentrert design, utvikle og implementere en brukervennlighetstest
 • Forstår grunnleggende interaksjonsdesignprinsipper og prosessen knyttet til utvikling av webløsninger
 • Kan delta i idé- og veiledningsprosesser for å utvikle høykvalitets webløsninger
   

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

 • Ingen arbeidskrav

Eksamen

Eksamen i dette emne består av en individuell skriftlig oppgave over 3 uker på 3,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.