Hopp til hovedinnhold

Digital markedskommunikasjon - DML2210 (7,5 sp)

Emnet gir deg en oversikt over konsepter og verktøy for digital markedsføringskommunikasjon hovedsakelig i sosiale medier, men også i andre digitale flater.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

sosiale media

Det fokuserer på viktige temaer som programmatisk annonsekjøp, søkemotormarkedsføring og søkemotoroptimalisering.

Du lærer viktige begreper innen digital reklame/annonsering og tilegner seg ferdigheter for å skape og administrere digitale annonser på tvers av ulike sosiale kanaler og gjennom ulike stadier av kundereisen. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om hvordan betalt digital annonsering og andre typer digitalt innhold distribueres online til kunder på sosiale medier og gjennom digitale byråer
   
 • Har forståelse for forskjeller mellom ulike typer digital kommunikasjon på sosiale medier
   
 • Har innsikt i hvordan søkemotorer samler inn informasjon om nettinnhold og presenterer dette nettinnholdet for kunder på sosiale medier og gjennom digitale utgivere
   
 • Kan oppdatere sin kunnskap om digital markedskommunikasjon

Ferdigheter

 • Kan utvikle en digital innholdsstrategi for en organisasjon for å skape og beholde forbrukerengasjement
   
 • Kan skape ulike typer innhold for forskjellige digitale markedskanaler, som for eksempel reklameannonser, bloggposter, video, podkast, white papers osv.
   
 • Kan utvikle og gjennomføre digitale markedsføringskampanjer på tvers av ulike sosiale mediekanaler og digitale utgivere
   
 • Kan samle inn og analysere relevant informasjon om effektiviteten til forskjellige digitale markedsføringskommunikasjoner

Generell kompetanse

 • Kan kommunisere produktverdi effektivt til kundene
   
 • Forstår og kritisk vurderer rollen som digital markedsføringskommunikasjon har i verdiskaping for bedrifter
   
 • Kan analysere effektiviteten av digital markedsføringskommunikasjon basert på organisasjonens strategiske fokus
   
 • Kjenner til måltall innen digital markedskommunikasjon som brukes internasjonalt på tvers av bransjer

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent skriftlig innlevering

Eksamen
Individuell skriftlig eksamen på 3 timer, der en del består av multiple choice oppgaver og en del består av en skriftlig besvarelse.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.