Hopp til hovedinnhold

ERN2600 Mikronæringsstoffer og andre bioaktive komponenter (10 sp)

Dette emnet omhandler mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler, sporstoffer og vann. Du vil blant annet lære om funksjon, omsetning, kostkilder, inntak og anbefalinger.

Om emnet:

Emnet omhandler mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Studentene vil få kunnskap om funksjon, omsetning, kostkilder, inntak og anbefalinger. I tillegg omhandler emnet antioksidanter og mattrygghet. Studentene lærer å vurdere kosttilskudd.

Opptaks- og adgangsregulering
ERN2300 eller tilsvarende (kan tas samtidig).

Tidsramme
1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • har bred kunnskap om kjemisk oppbygning, egenskaper, funksjon og virkningsmekanisme, omsetning i kroppen og regulering samt kilder i kosten til vitaminene (A, D, E, K, C, B-vitaminene), og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, natrium, jod) 
 • har kunnskap om funksjon og kilder i kosten til mineraler og sporstoffer (fosfor, magnesium, svovel, kobber, krom, sink, selen, kalium, klor og fluor) 
 • har kunnskap om vann som næringsstoff, hvilke mineraler som defineres som elektrolytter og deres funksjon i kroppen 
 • har kunnskap om biologiske markører og vurdering av status for vitaminene og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, natrium og jod) 
 • kjenner til mangel- og forgiftningstilstander ved henholdsvis underskudd og overskudd av vitaminer, mineraler og sporstoffer, herunder symptomer og forekomst i ulike grupper og deler av verden 
 • har kunnskap om og kan oppdatere sin kunnskap om inntak av vitaminer, mineraler og sporstoffer i den norske befolkning 
 • har kunnskap om anbefalinger for inntak av vitaminer og sentrale mineraler og sporstoffer (kalsium, jern, jod, natrium) for ulike grupper i befolkningen og kjenne til bakgrunn for anbefalingene 
 • kjenner til gjeldende anbefalinger for mineraler og sporstoffer 
 • har kunnskap om matvarenes betydning for kostholdets kvalitet 
 • har kunnskap om hva en redoksreaksjon er og hvordan antioksidanter påvirker redoksreaksjoner i kroppen 
 • kjenner til de viktigste antioksidantene i mat, gode kilder i kosten og virkningsmekanismen til disse 
 • kjenner til hvordan oksidativt stress kan påvirke kroppen og hvilken rolle antioksidanter spiller i forebyggende ernæring 
 • har kunnskap om sentrale begreper innen mattrygghet og toksikologi 
 • kjenner til de viktigste faktorene i mat som har betydning for mattrygghet 
 • kjenner til generelle forhold rundt tilsetningsstoffer og aromastoffer i mat samt vanlige kilder i kosten

Ferdigheter 

 • kan vurdere inntaket av vitaminer, mineraler og sporstoffer i kostholdet opp mot behovet 
 • kan vurdere kosttilskudd i forhold til gjeldende forskrifter og anbefalinger 
 • kan reflektere kritisk over bruk av kosttilskudd opp mot inntak av samme næringsstoffer gjennom kost

Generell kompetanse 

 • kan formidle sentralt fagstoff om mikronæringsstoffer, eksempelvis ved å gi kostråd for å sikre et adekvat inntak i henhold til anbefalingene. 
 • kan gi kostråd som ivaretar relevante problemstillinger knyttet til mattrygghet

Arbeidskrav 

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • nettkurs i vurdering av kosttilskudd
 • innleveringsoppgave: «mini-litteraturoppgave»

Eksamen

Avsluttende skriftlig netteksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).