Hopp til hovedinnhold

ERN3100 Metabolsk regulering og vekt (10 sp)

I dette emnet lærer du om metabolsk regulering, metabolske tilstander og dietter. Etter endt emne vil du kunne beskrive prinsipper for ulike slankedietter og motedietter, samt vurdere deres nytteverdi.

Om emnet:

Emnet omhandler metabolsk regulering, metabolske tilstander og dietter. Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om prinsipper i metabolsk regulering, og kunne beskrive hvordan metabolsk regulering styrer kroppens omsetning av næringsstoffer. Videre skal studenten ha kjennskap til vanlige metabolske tilstander og hvordan metabolismen påvirkes av endringer i energibalansen. Etter endt emne skal studenten også kunne beskrive prinsipper for ulike slankedietter og motedietter, og kunne vurdere deres nytteverdi.

Opptaks- og adgangsregulering
ERN2300 og ERN2500 eller tilsvarende. ERN2500 kan tas samtidig. 

Tidsramme
1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om betydningen av metabolsk regulering, og kan forklare forskjeller i lang- og korttidsregulering av metabolismen
 • kan beskrive metabolske egenskaper til ulike vev og organer
 • har kunnskap om endokrine organer som er sentrale i reguleringen av kroppens metabolisme
 • kan beskrive de ulike hormonene som regulerer kroppens metabolisme ut fra kjemisk oppbygging og forklare mekanismer for regulering av utskillelse av disse
 • har bred kunnskap om hormoners metabolske virkning på ulike vev i kroppen, herunder cellulære signalveier og cellefysiologisk respons
 • kan forklare hva som kjennetegner absorptiv og postabsorptiv fase
 • har bred kunnskap om hvordan metabolismen tilpasser seg endringer i energiinntak over tid
 • har kunnskap om hovedprinsipper og kjente teorier om kroppens vektregulering
 • har kunnskap om biologiske og miljømessige årsaker til utvikling av overvekt
 • kan beskrive mekanismer i kroppen som regulerer appetitten
 • har kunnskap om metabolske konsekvenser av overvekt og fedme
 • har bred kunnskap om metabolske konsekvenser av insulinresistens, og kan forklare molekylære og cellefysiologiske mekanismer i ulike organer ved insulinresistens
 • har kunnskap om langtidskomplikasjoner ved hyperglykemi og dyslipidemi
 • har kunnskap om prinsippene i vanlige slankedietter, og kan beskrive deres påvirkning på metabolisme og vekt
 • har kunnskap om hvordan metabolismen kan påvirkes av endringer i mikrobiomet
 • har kunnskap om metabolske endringer ved aerob og anaerob fysisk aktivitet

Ferdigheter

 • kan sette opp kostplan for enkelte slankedietter

Generell kompetanse

 • diskutere og vurdere ulike  dietter ut ifra et ernæringsmessig og sosialt perspektiv
 • vurdere ulike slankedietters egnethet som behandlingsopplegg på individnivå for mennesker i ulike livssituasjoner

Arbeidskrav 

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • innleveringsoppgave i dietter og vektreduksjon
 • innleveringsoppgave i metabolsk regulering

Eksamen

Avsluttende skriftlig netteksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).