Hopp til hovedinnhold

ERN6010 Idrettsernæring, trening og fysisk aktivitet (10sp)

Dette emnet omhandler treningsfysiologi, treningslære og idrettsernæring, med spesielt fokus på prestasjonsernæring. Du vil blant annet lære om treningsplanlegging og optimalisering av kosthold til idrettsutøvere og mosjonister.

Om emnet:

Emnet omhandler treningsfysiologi, treningslære og idrettsernæring, med både fokus på optimalisering av helse og prestasjon. Emnet inkluderer treningsplanlegning og tilpasning av ulike variabler tilknyttet styrketrening og utholdenhetstrening, samt optimalisering av kosthold til utøvere (som trener tre ganger i uken eller mer) i forbindelse med fysisk aktivitet, trening og konkurranser.

Opptaks- og adgangsregulering
ERN2100 eller GERN1101 og GERN1201 (kan tas samtidig). 

Tidsramme
1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om gjennomføring, formål og sentrale elementer og variabler knyttet til oppvarming og nedvarming
 • har kunnskap om sentrale begreper, prinsipper og retningslinjer som ligger til grunn for treningsplanlegging, samt effekter av ulik trening på helse og prestasjonsfremmende faktorer
 • har kunnskap om fysiologiske faktorer som påvirker en persons muskelstyrke og prestasjon i utholdenhetsidretter, og kan beskrive hva som begrenser en persons fysiske prestasjonsevne
 • har bred kunnskap om fysiologiske adaptasjoner som forekommer ved henholdsvis styrketrening og utholdenhetstrening
 • har kunnskap om fysiologisk regulering av væskebalanse, samt hvordan prestasjon påvirkes ved væske- og elektrolyttforstyrrelser
 • har bred kunnskap om hvilke helsegevinster fysisk aktivitet har i forebygging og rehabilitering av ulike livsstilssykdommer og tilstander, inkludert overvekt, hjerte-karsykdom, hypertensjon og diabetes
 • har bred kunnskap om næringsstoffanbefalinger til utøvere, og kjenner til utfordringer knyttet til ulike grupper av utøvere
 • har bred kunnskap om betydningen av nærings- og væskeinntak for fysisk yteevne og restitusjon (før, under og etter trening/konkurranse)
 • kjenner til retningslinjer, virkemåte, dokumentasjon, nytteverdi og utfordringer knyttet til bruk av kosttilskudd
 • har kunnskap om utfordringer knyttet til kroppsvekt- og sammensetning, spiseforstyrrelser og lav energitilgjengelighet i idretten, med spesielt fokus på unge utøvere, Relative Energy Deficiency in Sports (RED-S) og den kvinnelige utøvertriaden

Ferdigheter

 • kan utarbeide og vurdere øktplaner som er hensiktsmessige i forhold til å utvikle utholdenhet, muskelvekst, muskelstyrke, vektendring osv.
 • kan utarbeide og vurdere langsiktige treningsplaner med utgangspunkt i treningsprinsippene og som tar hensyn til periodisering, adaptasjon og individets forutsetninger og mål
 • kan utarbeide og vurdere individualiserte kostplaner og ernæringstiltak til utøvere innen ulike idrettsgrener, designet for å bedre utøverens helse, prestasjon og/eller livskvalitet

Generell kompetanse

 • kan utveksle synspunkter med andre innenfor fagområdet, og på denne måten bidra til utvikling av god praksis i et forebyggende og prestasjonsfremmende perspektiv
 • kan anvende faglig kunnskap for å holde presentasjoner om trening og kosthold for utøvere

Arbeidskrav

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • Del 1 av mappeeksamen
 • Innlevering: presentasjon

Vurderingsform

 • Mappeeksamen (teller 30% av totalkarakteren i emnet) som består av en individuell trenings- og kostholdsplan designet for å bedre utøverens helse, prestasjon og/eller livskvalitet i 3 deler:
  • kartleggingsnotat med SMART målsetning (må godkjennes som arbeidskrav)
  • trenings- og kostholdsplan inklusiv konkrete råd for praktisk utførelse
  • oppfølging, evaluering av utvikling og justering av plan etter behov og refleksjonsnotat
 • Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (over 51 timer) som teller 70% av totalkarakteren.

Begge deler av eksamen må bestås for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp en eller begge delene eksamen består av.