Hopp til hovedinnhold

ERN6030 Internship (10 sp)

Internship er et emne og en mulighet for deg til å skaffe praktisk arbeidserfaring fra en virksomhet i fagrelevant arbeid. En praksisplass gjennom internship er også med på å styrke din CV og gi deg kontakter i arbeidslivet.

Type: Valgfritt emne
Plassering: Femte eller sjette semester
Tidsramme: 6 uker fulltids studieinnsats tilsvarende 225 timer. Det kreves minimum 80% oppmøte for å få internship godkjent
Opptaks- og adgangsregulering: Bestått minimum 120 studiepoeng i bachelorgraden i ernæring. Det kan søkes individuelt fritak fra denne regelen. Studenten skal levere en plan for praksisplassen som skal godkjennes av emneansvarlig før studenten starter. 

 

Om emnet

Internship er et emne som gir studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være rådgivning, individuell veiledning, gruppeveiledning, opplysningsarbeid og/eller undervisning. I løpet av praksisperioden skal studenten utføre arbeidsoppgaver som kan relateres til temaområdet ernæring. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gir gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet, samt gir studenten mulighet til å anvende teoretiske kunnskaper og faglige ferdigheter. 


Læringsutbytte

Kunnskap 

Har kunnskap om sammenhenger mellom, og forskjellen på, teori og praksis innenfor fagfeltet 

Kjenner til institusjonen/organisasjonen/bedriftens kjerneområder, arbeidsområder og arbeidsmetoder og daglige virke 

Ferdigheter 

Kan anvende og bygge videre på faglig kunnskap innen forebyggende og helsefremmende arbeid relatert til og ernæring 

Kan anvende teoretiske og faglige kunnskaper i yrkessammenheng til å treffe begrunnede valg i praksis 

Generell kompetanse 

Har innsikt i hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer kan forme arbeidshverdagen 

Kan samarbeide tverrfaglig med andre innenfor ulike tiltak knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid 

Kjenner til betydningen av nettverksbygging og karriereutvikling 

Arbeidskrav 

  • godkjent plan for internship 
  • gjennomføring av oppfølgingssamtale med en gitt kontaktperson fra Oslo Nye Høyskole 
  • arbeidsattest fra arbeidsgiver som bekrefter arbeidsoppgaver og arbeidsmengde

Vurderingsform

  • hjemmeeksamen i form av en avsluttende skriftlig rapport på 2 500 ord (+/- 10% ) som vurderes til bestått/ikke bestått.