Hopp til hovedinnhold

ERN6040 Kosthold og ernæring for barn (10 sp)

I dette emnet vil du lære om barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole.

Om emnet:

Emnet omhandler barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole. Emnet fokuserer på kostholdets rolle som grunnlaget for god helse, samt hvordan kostholdet fungerer som en viktig bærer for matkultur og måltidsglede. Emnet tilstreber å gi studentene praktisk anvendelig kunnskap. I løpet av emnet er studenten i kortvarig praksis i en lokal barnehage eller SFO og både arbeidskrav og mappeeksamen er knyttet opp mot dette.

Opptaks- og adgangsregulering
ERN2100 eller tilsvarende. Emnet krever at gyldig politiattest kan fremlegges.

Tidsramme
1,5 måned fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om kosthold for barn, deriblant vanlige utfordringer og kostholdsendringer over tid
 • har kunnskap om barneernæring og næringsstoffer det særlig er viktig å fokusere på
 • har kjennskap til helse, vekst og utvikling hos barn, herunder hva man kan forvente av barn på ulike alderstrinn
 • har kjennskap til anbefalinger og retningslinjer for barns kosthold hjemme, i barnehagen og på skole
 • har kunnskap til betydningen av tidlig tilrettelegging for et sunt kosthold og tidlig etablering av gode vaner for en god helse gjennom livet
 • har kunnskap om barns normale spise- og smaksutvikling, herunder regulering av matinntak og matvarevalg i ulike faser
 • har kunnskap om betydningen av måltidsdeltagelse med de sosiale, kulturelle og sensoriske aspekter et måltid innebærer inkludert betydningen av matglede
 • har grunnleggende kunnskap om kostholdrestriksjoner knyttet til matvareoverfølsomhet eller kultur og religion, og hvilke hensyn som må tas i barnehage og på skole
 • har grunnleggende kunnskap om organisering, rutiner og drift av barnehage og skolefritidsordning

Ferdigheter

 • kan håndtere mat på en hygienisk forsvarlig måte, utnytte tilgjengelige råvarer og minimere matsvinn
 • kan ivareta hensyn til bærekraft, økonomi, tradisjoner, religion og helse inkludert matvareintoleranser og allergier i planlegging av kosthold for grupper av barn
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere mat- og måltidsrelaterte aktiviteter med barn
 • kan demonstrere skriftlig og muntlig formidlingsevne om kosthold for barn
 • kan bidra i praktisk matlaging ute og inne
 • kan vurdere kosthold og matvarevalg opp mot gjeldende anbefalinger for barn, herunder retningslinjer og rammeplaner for barnehage og SFO
 • kan ta i bruk tilgjengelige ressurser og verktøy i arbeid med kosthold og mat til barn
 • kan observere matpraksis og foreslå relevante tiltak tilpasset størrelse, fasiliteter, beliggenhet og kompetanse i den enkelte barnehage eller SFO

Generell kompetanse

 • kan ivareta fokus på mat og måltider som en arena for læring og for å vekke interesse for mat blant barn
 • kan samhandle med andre fagpersoner når det gjelder barns kosthold og helse
 • kan jobbe holdningsskapende for å fremme fokus på mat og måltid i barnehage og skole

Arbeidskrav

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • Nettkurs i kjøkkenhygiene
 • Aktiv deltakelse på digitale seminarer
 • Innlevering av rapport fra mikropraksis

Vurderingsform

Eksamen i dette emnet består av mappeeksamen relatert til aktiviteter utført i sammenheng med praksis. Den vurderes til bestått/ikke bestått.