Hopp til hovedinnhold

Ernæring gjennom livets faser - ERN3200 (10 sp)

I dette emnet tilegner du deg bedre kunnskaper om ernæring til mennesker i alle aldre. Du skal blant annet innom temaer som norske anbefalinger for spedbarnsernæring, retningslinjer for måltider i barnehage/skole, ernæringsutfordringer blant eldre og mye mer.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + ERN2300, ERN2400 og ERN2500 eller tilsvarende
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Valgfritt på nett eller fysisk
Fysisk oppmøte: Nei for nettstudenter. Ja for stedstudenter
Samling: Nei
Tidsramme: 1,5 mnd. fulltids studieinnsats

 

Om emnet

Tema for emnet er ernæring gjennom livets faser, fra svangerskap og spedbarn, til barn, ungdom, voksne og eldre. Emnet omhandler også ernæringsutfordringer blant andre grupper som idrettsutøvere og vegetarianere. I tillegg gir emnet en innføring i ernæring ved matvareoverfølsomhet og ulike mage- og tarmsykdommer.

Kunnskap 

 • har bred kunnskap om kost – og livsstilsanbefalinger før og under graviditet, inkludert energibehov og anbefalt vektoppgang 
 • kjenner til de vanligste svangerskapsplagene 
 • kjenner til hovedtrekkene i hypotesen ”fosterutvikling og vekst som grunnlag for helse og sykdom” 
 • har bred kunnskap om kostanbefalinger til ammende mødre og kjenner til ammefysiologi og regulering av morsmelkproduksjon 
 • har kunnskap om helseeffekter av amming for mor og barn, utvikling i ammefrekvens og varighet i Norge og sammensetningen av morsmelk og hvordan den påvirkes av mors kosthold 
 • har kunnskap om næringsinnholdet i morsmelkerstatning samt kjenner til situasjoner hvor bruk av morsmelkerstatning er hensiktsmessig 
 • kjenner til normal utvikling hos barn 
 • har bred kunnskap om norske anbefalinger for spedbarnsernæring, kost- og næringsstoffanbefalinger til barn og utfordringer ved kostholdet til barn og ungdom i Norge 
 • har kunnskap om retningslinjer for måltider i barnehage/skole 
 • kjenner til forekomst, diagnostikk, risikofaktorer, forebygging og behandling av overvekt hos barn og ungdom, samt har kunnskap om kost- og livsstilsråd for forebygging av overvekt hos barn og ungdom 
 • kjenner til ulike former for spiseforstyrrelser, inkludert forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av disse, samt råd for å forebygge utvikling av spiseforstyrrelser 
 • har kunnskap om aldringsprosessen og kjenner til hvordan vanlige tilstander og sykdommer hos eldre kan påvirke ernæringsstatus 
 • har kunnskap om kost- og næringsstoffanbefalinger og ernæringsutfordringer blant eldre 
 • kan definere begrepene ernæringsstatus og underernæring 
 • har kunnskap om screeningverktøy og metoder for å kartlegge matinntak hos eldre 
 • kjenner til de nasjonale retningslinjene for forebygging av underernæring og har bred kunnskap om praktiske kostråd og matvarevalg for grupper som er underernært eller i risikosonen for å bli underernærte 
 • kjenner til sykdomsbildet ved osteoporose, samt kost- og livsstilsveiledning for å forebygge osteoporose 
 • har kunnskap om kostanbefalinger og ernæringsutfordringer blant idrettsutøvere 
 • har kunnskap om kostanbefalinger og ernæringsutfordringer blant ulike typer vegetarianere
 • har kunnskap om utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk og kostråd ved matvareoverfølsomhet (med spesiell vekt på cøliaki og laktoseintoleranse), irritabel tarm syndrom (IBS) og ulike tilstander og sykdommer i GI-traktus 
 • kjenner til ernæringsmessige konsekvenser ved kort tarmsyndrom 
 • har kunnskap om praktiske kostråd ved vanlige fordøyelsesplager 

Ferdigheter 

 • kan anvende vekstkurver og iso-KMI for vurdering av vekst hos barn 
 • kan beherske gjennomføring av konsultasjoner med klienter samt gi disse vitenskapelig begrunnede kostholdsråd 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i å gi kostveiledning 
 • kan reflektere over utfordringer knyttet til å planlegge og følge en spesialkost

Generell kompetanse 

 • kan planlegge og gjennomføre en spesialkost som tilfredsstiller kravene til en valgt diett samt dekker energi- og næringsstoffbehov 
 • vurdere hvilke klienter som man selv har kompetanse til å veilede og hvilke man bør oppfordre til å oppsøke lege eller annet helsepersonell 

Arbeidskrav 

 • muntlig presentasjon av aktuelt tema
 • innleveringsoppgave om spesialkoster

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Det gis bokstavkarakter (A-F).