Hopp til hovedinnhold

Forebyggende ernæring i helsearbeid og praksis - ERN6050 (10 sp)

I dette emnet får du en innføring i ernæringens rolle i forebyggende helsearbeid. Praktiske ferdigheter og øvelser står sentralt, og emnet inkluderer praktisk matlaging.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + ERN2400, ERN2500, ERN2600, ERN3200 og ERN3300 eller tilsvarende
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Ja
Samling: Ja - mer info her

Om emnet:

Emnet gir en innføring i ernæringens rolle i forebyggende helsearbeid. Det vil være fokus på verktøy og metoder innen individuell og gruppebasert kostveiledning og endringsarbeid. Praktiske ferdigheter og øvelser står sentralt, og emnet inkluderer praktisk matlaging.

Opptaks- og adgangsregulering
ERN2400, ERN2500, ERN2600, ERN3200 og ERN3300 eller tilsvarende. ERN3300 kan tas samtidig.

Tidsramme
1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om ernæringens rolle i forebyggende helsearbeid i Norge, både nasjonalt og lokalt, samt kjenner til gjeldende strategier, lover og handlingsplaner
 • har bred kunnskap om sentrale problemstillinger, verktøy og metoder innen individuell og gruppebasert kostveiledning
 • har grunnleggende kunnskap om råvarer som benyttes til matlaging, og kjøkkenhygiene
 • kjenner til ulike forhold ved å starte egen bedrift
 • kjenner til hvordan det kan jobbes prosjektbasert med problemstillinger innen forebyggende ernæring og helsearbeid
 • kjenner til nøkkelfaktorer for endringsarbeid

Ferdigheter

 • kan beherske og gjennomføre en kostveiledning, inkludert å ta opp en kostanamnese og gi relevante og individuelt tilpassede kost- og livsstilsråd
 • kan vurdere ernæringsstatus ved å anvende ulikemetoder og verktøy
 • kan tolke relevante laboratoriedata
 • kan beregne og vurdere et kostholds innhold av energi og næringsstoffer
 • kan anvende faglig kunnskap til å sette opp menyer og kostplaner tilpasset ulike behov
 • kan utarbeide pedagogisk materiell til ulike grupper
 • kan anvende faglig kunnskap for å gi gruppeundervisning/veiledning til utvalgte grupper
 • kan beherske grunnleggende matlagingsteknikker og bruke disse til undervisning og veiledning, inkludert tilpasning av oppskrifter ved matvareoverfølsomhet
 • kan anvende ulike veiledningsteknikker med grunnlag i motiverende intervju
 • kan beherske journalføring

Generell kompetanse

 • kan vise gode kommunikasjonsevner og egnethet i møte med klienter
 • kan formidle kost- og livsstilsråd på en motiverende og pedagogisk måte
 • har kompetanse til å gi kostveiledning til friske personer i ulike faser av livet og drive forebyggende ernæringsarbeid til de klientgruppene som er vektlagt gjennom studiet
 • kan vurdere hvilke klienter som man selv har kompetanse til å veilede og hvilke man bør oppfordre til å oppsøke lege eller annet helsepersonell

Arbeidskrav

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • deltagelse på samling
 • godkjente journalnotater fra klientpraksis
 • muntlig presentasjon av opplegg for gruppeveiledning

Vurderingsform

Eksamen i dette emnet består av en delt eksamen som gir en samlet karakter i emnet.

 • Mappeeksamen (teller 40 % av totalkarakteren i emnet) bestående av:
  • opplegg for gruppeveiledning
  • materiellpakke til valgt målgruppe
 • Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen over 51 timer (teller 60 % av totalkarakteren i emnet)

Begge deler av eksamen må bestås for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp en eller begge delene eksamen består av.

Det gis bokstavkarakter (A-F) på begge vurderingsformene.