Hopp til hovedinnhold

Forskningskommunikasjon - FORSK1120 (5 sp)

Forskning har blant annet til hensikt å skape endringer i samfunnet. Hvordan forskningen kommuniseres er avgjørende for å oppnå slike endringer. I dette emnet vil du lære om noen av problemstillingene med forskningskommunikasjon, samt lære om hvordan du bedre kan formidle forskning for å oppnå påvirkning. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

Om emnet

Kommunikasjon og formidling er viktige aspekter ved forskning, og det å formidle kunnskap er ingen nøytral handling. Emnet gjør studenten bevisst på sin egen posisjon og samfunnsansansvar, som forvalter og formidler av forskningsbasert kunnskap. Å få kjennskap til de ulike måtene forskning kan brukes på står sentralt i emnet, og studentene lærer også å formilde forsking på ulike måter. Dette emnet har direkte relevans for arbeidslivet ettersom forståelse for, og bruk av forskning står sentralt i mange yrker. Gjennom dette emnet vil du lære om ulike måter forskning kan formidles på, og du vil blant annet jobbe med tekstform som benyttes i arbeidslivet – nemlig policy brief.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • kjenner til ulike måter å fremstille og formidle kvalitativ- og kvantitativ forskning på 
  • kjenner til forskjellen mellom akademisk skriving og andre typer formidling

Ferdigheter

  • kan anvende faglig kunnskap til å fremstille og formidle kvalitativ- og kvantitativ forskning
  • kan henvise til forskning både for å informere, belyse en problemstilling og overbevise i ulike sammenhenger

Generell kompetanse

  • kan skille kunnskapsbasert innsikt fra annen informasjon og forvalte forskningsbasert kunnskap
  • kan formidle kvalitativ- og kvantitativ forskning i relevante uttrykksformer
  • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsliv

Eksamen

  • Policy brief (bestått/ikke bestått).