Hopp til hovedinnhold

GERN1101 Anatomi, fysiologi og matkunnskap (10 sp)

I dette emnet vil du lære om ernæringsfysiologi og de sentrale delene av kroppen som ses i sammenheng med dette. Du skal også innom sentrale temaer som cellenes oppbygging og funksjon, samt energigivende næringsstoffer.

mat og stetoskop

Om emnet:

Emnet omhandler de deler av kroppen som er sentrale for å forstå ernæringsfysiologi med et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene fordøyes og absorberes. I tillegg omhandler emnet grunnleggende matkunnskap og kjennskap til kostanbefalinger.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • har grunnleggende kunnskap om cellebiologi, herunder cellens oppbygning og funksjon, celledeling, cellekommunikasjon og transport over cellemembraner
 • kjenner til DNA-molekylets oppbygning og funksjon, samt hvordan proteiner syntetiseres
 • kjenner til prinsippene for signaloverføring i kroppen
 • kjenner til de viktigste endokrine organer og hormoner, deres hovedfunksjon og hvordan hormonnivåene i kroppen reguleres
 • kan beskrive mage- og tarmkanalens oppbygning og funksjon
 • har kunnskap om reguleringen av mage-tarmkanalens funksjoner og kan beskrive sentrale prosesser slik som sekresjon, fordøyelse, absorpsjon og motilitet inkludert betydning av tarmflora
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan lever og bukspyttkjertelen er oppbygd og fungerer
 • kjenner til oppbygningen og funksjonen til ulike typer organer, inkludert nervesystemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nyrene og muskel- og skjelettsystemet
 • har grunnleggende kunnskap om de energigivende næringsstoffene
 • har kunnskap om de ulike matvaregruppene, og hva som kjennetegner disse
 • kjenner til ulike merkeordninger av matvarer
 • kjenner til nasjonale anbefalinger og retningslinjer for kosthold i befolkningen

Ferdigheter

 • kan anvende den norske matvaretabellen for å vurdere innholdet av næringsstoffer i ulike matvarer
 • kan vurdere næringsdeklarasjoner på matvarer
 • kan reflektere rundt ernæringsmessig kvalitet fra henholdsvis råvarer og bearbeidede matvarer i et helhetlig kosthold

Arbeidskrav 

 • nettkurs i fordøyelsessystemets anatomi 
 • nettkurs i fordøyelsessystemets fysiologi 
 • nettkurs i matkunnskap 

Eksamen 

Avsluttende multiple choice-eksamen (1 time). Det gis bokstavkarakter (A-F).