Hopp til hovedinnhold

GERN1301 Mat og ernæring gjennom livets faser (10 sp)

I emnet GERN1301 vil du lære mye interessant om viktigheten av ernæring i forbindelse med de ulike livsfasene. I tillegg skal du innom temaer innen graviditet, ernæring og utvikling av barn, kostanbefalinger og ernæringsutfordringer hos veganere og vegetarianere, idrettsutøvere og eldre mennesker.

mor og sønn som lager mat på kjøkkenet

Om emnet:

Emnet tar for seg betydningen av kosthold og ernæring gjennom de ulike fasene av livet og hvilke anbefalinger og retningslinjer som er gjeldende for de ulike aldersgruppene. I tillegg til de generelle anbefalingene for friske voksne skal studenten kjenne til kostanbefalinger for vegetarianere og friske personer som driver med idrett. Studenten skal kjenne til utvalgte trenddietter og hvorvidt de er forankret i de norske kostanbefalingene. 

  Kunnskap 

  • har kunnskap om nasjonale anbefalinger og retningslinjer for kosthold til ulike grupper i befolkningen 
  • har kunnskap om anbefalinger og kost- og livsstilsråd til gravide, inkludert normal vektoppgang under svangerskapet og viktigheten av en sunn livsstil i svangerskapet 
  • har grunnleggende kunnskap om kost- og livsstilsråd til ammende mødre, sammensetning av morsmelk, samt helseeffekter av amming for barnet og for mor 
  • kjenner til situasjoner hvor bruk av morsmelkerstatning er hensiktsmessig 
  • har kunnskap om norske anbefalinger for spedbarnsernæring, herunder introduksjon av fast føde og kosthold til spedbarn 
  • kjenner til vekstutvikling og bruk av vekstkurver hos barn 
  • kjenner til anbefalinger og retningslinjer for barn og unges kosthold hjemme, i barnehagen og på skole 
  • har grunnleggende kunnskap om kosthold til barn og unge i Norge, og har kjennskap til ulike utfordringer 
  • kjenner til forekomst av og risikofaktorer forbundet med overvekt hos barn og ungdom, og til retningslinjer for forebygging av overvekt hos barn og unge 
  • kjenner til kostanbefalinger og ernæringsutfordringer hos veganere og vegetarianere 
  • kjenner til kostanbefalinger ved trening 
  • kjenner til utvalgte trenddietter, hvem de rettes mot, hvilke matvarer som inngår i disse og si noe om hvordan de skiller seg fra kostanbefalingene til befolkningen generelt 
  • kjenner til kost- og næringsstoffanbefalinger og kan beskrive ernæringsutfordringer hos eldre 
  • kjenner til begrepene ernæringsstatus og underernæring 
  • kjenner til screeningverktøy og metoder for å kartlegge matinntak hos eldre 
  • kjenner til de nasjonale retningslinjene for forebygging av underernæring 
  • har grunnleggende kunnskap om praktiske kostråd og matvarevalg ved underernæring 

  Ferdigheter 

  • kan skrive en enkel vitenskapelig tekst
  • kan anvende standardiserte regler for referering 
  • kan reflektere over egen kompetanse og ernæringsfaglige begrensning 

  Generell kompetanse 

  • kan demonstrere skriftlig formidlingsevne innenfor ernæringsfaget
  • kan bidra med evidensbasert ernæringskunnskap i samfunnet 

  Arbeidskrav 

  Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

  Arbeidskravene består av følgende oppgaver: 

  • innleveringsoppgave i vitenskapelig tekst
  • innlevering: Presentasjon om ernæringsfaglig tema

  Eksamen 

  • avsluttende skriftlig netteksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F)