Hopp til hovedinnhold

Innføring i digital markedsføring - DML1210 (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i sentrale teorier og verktøy innen digital markedsføring. I tillegg vil du lære å utvikle en helhetlig digital markedsstrategi.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

digital markedføring

Om emnet:

Emnet bruker caseoppgaver for å synliggjøre virkelighetsnære og relevante problemstillinger. Etter endt emne skal du oppnå en solid forståelse for hvordan en virksomhet kan anvende og evaluere bruken av digital markedsføring. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om forskjellen mellom digital markedsføring og tradisjonell markedsføring
 • har forståelse for hvilken rolle digitalisering har for markedsføring og hvordan det påvirker markedsføringsmiksen (4P’er) 
 • har kunnskap om sentrale strategier for digital markedsføring
 • har forståelse for kjernebegreper som er knyttet til digital markedsføring som for eksempel kundereise, user-experience og omni-kanal
 • har kunnskap om hvordan store data (Big Data) kan brukes til å analysere markedsmuligheter og til utvikling av personaliserte tjenester og markedsaktiviteter
 • har kunnskap om hvilke digitale plattformer og verktøy som kan benyttes for å nå kunder effektivt
 • har forståelse for hvordan man lanserer virksomheter og salgsaktiviteter digitalt

Ferdigheter

 • kan innhente, analysere og evaluere digital informasjon om brukere og anvende resultatene i digital markedsføring
 • kan kommunisere verdiløftet digitalt, utvikle prisstrategier for digitale butikker, produkter, tjenester og opprettholde kundeforhold i digitale rom
 • kan reflektere over valg av verktøy og teknikker innen digital markedsføring 
 • kan opprette, iverksette og evaluere en strategiplan for digital markedsføring

Generell kompetanse

 • kjenner til trender og relevant utvikling innenfor fagfeltet
 • har kunnskap om relevante etiske problemstillinger knyttet til markedsføring på digitale flater

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Godkjent nettbasert kurs

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer, der 1 time består av multiple choice oppgaver og 2 timer består av en skriftlig besvarelse.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.