Hopp til hovedinnhold

MB1120 Introduksjon til biokjemi (4 sp)

Emnet omhandler temaer innen bioorganisk kjemi og biokjemi som er essensielt for medisin studenter. Sentrale temaer er struktur, egenskaper og funksjon av cellulære komponenter som proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer. 

Emnekode: MB1120
Tittel: Introduksjon til biokjemi 
Type: Obligatorisk
Plassering: Andre semester
Studiepoeng: 4 studiepoeng

 

Læringsutbytte

Etter endt emne vil studenten ha følgende kunnskap og ferdigheter

Kunnskap

  • har kunnskap om oppbygningen, strukturen, egenskapene og funksjonene til biomolekyler som proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer
  • har kunnskap om enzymers virkemåte og funksjon, samt hvordan enzymers aktivitet reguleres
  • har oversikt over hvordan næringsstoffene brytes ned i kroppen
  • kjenner til grunnleggende metoder innen biokjemi

Ferdigheter

  • kan gjenkjenne og tegne strukturformel til sentrale biomolekyler
  • kan skrive et utvalg av reaksjonsligninger
  • kan planlegge og gjennomføre laboratorieforsøk

Arbeidskrav

  • oppmøte på seminarer (75% oppmøte)
  • laboratoriekurs i bioorganisk kjemi

Eksamen

Stedlig skriftlig eksamen (1,5 time). Det gis bokstavkarakter (A-F).