Hopp til hovedinnhold

MB1210 Celle- og molekylærbiologi I (5 sp)

Emnet gir en grunnleggende innføring i pro- og eukaryote celler og organismers oppbygging. Det legges vekt på både intra- og ekstracellulære strukturer og deres funksjoner for cellens levedyktighet. Videre gir emnet en innføring i nukleinsyrer og kromosomers struktur og deres molekylærbiologiske mekanismer.

Emnekode: MB1210
Tittel: Celle- og molekylærbiologi I 
Type: Obligatorisk
Plassering: Første semester
Studiepoeng: 5 studiepoeng

 

Om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i pro- og eukaryote celler og organismers oppbygging. Det legges vekt på både intra– og ekstracellulære strukturer og deres funksjoner for cellens levedyktighet. Videre gir emnet en innføring i nukleinsyrer og kromosomers struktur og deres molekylærbiologiske mekanismer. 

 

Læringsutbytte

Kunnskap

  • har kunnskap om oppbygningen av eukaryote celler, prokaryote celler og virus. 
  • har kunnskap om celleorganellenes funksjon, vesikkeltransport og cellulær transport 
  • har kunnskap om cellulære membraner og membrantransport 
  • har kunnskap om struktur og funksjon av cellekjernen med innføring i kromosomer, gener og nukleinsyrers struktur, samt replikasjon og reparasjon av DNA  
  • har kunnskap om transkripsjon og translasjon av genetiske koder til funksjonelt protein
  • har kunnskap om ulike mikroskoptyper og prinsippene for deres oppbygging og bildedeteksjon

Ferdigheter

  • kan anvende et lysmikroskop og preparere enkle preparat 

Arbeidskrav 

  • oppmøte på seminarer (75 % oppmøte)
  • mikroskopkurs 

Eksamen

Stedlig, skriftlig multiple choice eksamen (1 time). Det gis bestått/ikke bestått.