Hopp til hovedinnhold

MB1220 Celle- og molekylærbiologi II (7 sp)

Emnet omhandler cellebiologiske prosesser som cellens funksjon, kommunikasjon, livssyklus, overlevelse og overføring av genetisk informasjon. Emnet gir en innføring i hvordan skade kan påvirke celle- og vevsfunksjon, og hvordan både genetikk og epigenetikk regulerer kroppens funksjon. Det blir også gitt grunnleggende opplæring i molekylærbiologiske metoder.

Emnekode: MB1220
Tittel: Celle- og molekylærbiologi II
Type: Obligatorisk
Plassering: Andre semester
Studiepoeng: 7 studiepoeng

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om ekstracellulær matriks og celleforbindelser
 • har kunnskap om grunnleggende mendelsk genetikk, populasjonsgenetikk og arvemønstre relatert til sykdom 
 • har kunnskap om regulering av prokaryot og eukaryot genuttrykk, inkludert fosterutvikling  
 • har kunnskap om cellesyklus med gjennomgang av syklusens faser, molekylær regulering og kontroll ved celledeling 
 • har kunnskap om signalsystemer, herunder deres komponenter og regulering  
 • har kunnskap om cellulære forsvarsmekanismer og celledød, inkludert immunforsvaret 
 • har kunnskap om genetiske og molekylære mekanismer i utvikling av kreft 
 • har kunnskap om prinsipper for molekylærbiologiske arbeidsmetoder og deres anvendelse i genteknologi 

Ferdigheter

 • kan sette opp og anvende arvediagrammer 
 • kan tolke anvendelse av grunnleggende molekylære metoder 

Arbeidskrav 

 • oppmøte på seminarer (75 % oppmøte)
 • nettkurs i metode med hovedfokus på genteknologi 

Eksamen

Stedlig, skriftlig eksamen på 2 timer. Det gis bokstavkarakter (A-F).