Hopp til hovedinnhold

MB1700 Embryologi og histologi (6 sp)

Emnet gir studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til mikroskopisk oppbygning og funksjon av kroppens celler og organsystemer. Videre gis det en innføring i embryologi og latinske begreper. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon både på et cellulært nivå og organsystemnivå.

Emnekode: MB1700
Tittel: Embryologi og histologi
Type: Obligatorisk
Plassering: Andre semester
Studiepoeng: 6 studiepoeng

 

Læringsutbytte

Etter endt emne har studenten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • kunnskap om mikroskopisk og ultrastrukturell oppbygning av celler og vev, slik som muskulatur, bindevev, nervevev og kjertler
 • kjenner til mikroskopisk oppbygning av kroppens organsystemer, slik som respirasjon-, sirkulasjon-, nerve-, sanse-, reproduksjons-, nyre-urinveis-, fordøyelses-, hud- og bevegelsessystemet
 • kjenner til human embryologi, herunder utviklingsstadier

Ferdigheter

 • kan anvende relevante metodiske verktøy og prinsipper for å utføre mikroskopi på celler og vev
 • kan vurdere mikroarkitekturen til organer og vev, samt struktur-funksjonsrelasjoner
 • kan reflektere over sammenheng mellom embryologisk utviklingsforstyrrelse og anatomiske misdannelser

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre praktiske øvelser i samarbeid med andre
 • kan gjennomføre mikroskopi i tråd med gjeldende retningslinjer
 • kjenner til begrensninger ved mikroskopiske metoder og deres nytteverdi

Arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • oppmøte i undervisningen (75 % oppmøte)
 • praktisk test i histologi

Eksamen

 • stedlig skriftlig eksamen på 2 timer. Det gis bokstavkarakter (A-F).