Hopp til hovedinnhold

MED1400 Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

Dette emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseorganene og huden.  

Om emnet

Emnet gir organbasert opplæring i anatomi, fysiologi og sykdomslære for bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseorganene og huden.  

Opptaks- og adgangsregulering
MED1100 eller tilsvarende (kan tas samtidig).

Tidsramme
1,5 mnd fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om oppbygning og funksjon av muskler, sener, ledd og knokler
 • kjenner til sentrale muskler, knokler og ledd i kroppen
 • har kunnskap om de vanligste sykdommene i bevegelsesapparatet
 • Har kunnskap om oppbygning og funksjon av nervesystemet
 • Har kunnskap om hudens oppbygning, funksjon og temperaturregulering
 • Har kunnskap om sentrale motoriske og sensoriske baner, samt det autonome nervesystemet
 • Har kunnskap om de vanligste sykdommene i nervesystemet
 • Har kunnskap om oppbygning og funksjon av de vanligste sanseorganene
 • Kjenner til de vanligste sykdommene i øynene
 • Kjenner til de vanligste sykdommene i huden

Ferdigheter

 • kan gjenkjenne og beskrive histologiske snitt av muskler
 • kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene ved ortopediske tilstander, sykdom i nervesystemet, sykdom i øyet og sykdom i huden 
 • kan gjenkjenne og beskrive histologiske snitt av perifere nerver, ryggmargen og hjernen
 • kan beskrive hvordan vanlige undersøkelsesmetoder for ulike sanser fungerer og kunne vurdere det fysiologiske grunnlaget for disse

Generell kompetanse

 •  har innsikt i hvordan sykdom i bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseapparatet og huden påvirker livskvalitet og – forløp, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap

Arbeidskrav

I dette emnet er det 2 obligatoriske kurs.

 • godkjent kurs «nevrofysiologi» 
 • godkjent kurs «histologi i nervesystemet, skjelettmuskulatur og hud» 

Kursene tas som elektroniske kurs, og må være godkjent før man kan melde seg opp til eksamen. 

Eksamen 

Avsluttende multiple choice-eksamen (1 time). Det gis bokstavkarakter (A-F).