Hopp til hovedinnhold

MG1201 Sykdomslære (15 sp)

I dette emnet får du en innføring i de viktigste sykdomsmekanismene i kroppen, og sykdommer knyttet til ulike organer.  Du vil også tilegne deg kunnskaper til å kunne reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser.

sykdomslære

Om emnet

Emnet gir en innføring i generelle mekanismer for sykdomsutvikling, samt sykdommer i de ulike organsystemene.

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  • har kunnskap om de viktigste generelle sykdomsmekanismene i kroppen. 
  • kjenner til generelle prinsipper innen farmakologi 
  • kjenner til den generelle oppbygningen av mikroorganismer, og hvordan disse mikroorganismene kan utløse sykdom. 
  • har kunnskap om de viktigste kliniske uttrykk for infeksjon, samt hvordan infeksjoner spres og kan forebygges. 
  • har kunnskap om de viktigste sykdommene i hjerte- og karsystemet 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i blodet 
  • har kunnskap om de viktigste sykdommene i luftveiene 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i nyre og urinveier 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i fordøyelsessystemet 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i nervesystemet 
  • har kunnskap om de viktigste sykdommene i endokrine organer 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i øvre luftveier og øret 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i øynene 
  • kjenner til de vanligste revmatologiske sykdommene 
  • kjenner til aldringsprosessen og de vanligste sykdommene innen geriatri 
  • kjenner til de viktigste sykdommene hos barn 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i huden 
  • kjenner til hva som kjennetegner et normalt svangerskap og vanlige plager og sykdommer under svangerskap, samt plager knyttet til overgangsalderen (klimakteriet)

  Ferdigheter

  • kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene ved sykdom i ulike organsystemer.

  Generell kompetanse 

  • har innsikt i hvordan sykdom i de ulike organsystemene påvirker livskvalitet og prognose, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap 

  Arbeidskrav

  • I dette emnet er det to obligatoriske innleveringsoppgaver.

  Eksamen

  • Avsluttende skriftlig netteksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F)