Hopp til hovedinnhold

Matematikk - ØKAD1120 (7,5 sp)

I dette emnet får du en introduksjon til grunnleggende matematiske analytiske verktøy og begreper som er relevante for en økonomistudent.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

Dette emnet gir studenten en introduksjon til grunnleggende matematiske analytiske verktøy og begreper som er relevante for en økonomistudent. Studenten lærer om derivasjon, funksjoner av en variabel, grunnleggende algebra, følger, rekker og summer, integrasjon, og finansmatematikk er sentrale tema.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har kunnskap om matematisk modellering
  • kjenner til matematiske modeller for økonomiske forhold

Ferdigheter

  • kan utføre analyser av ulike typer matematiske funksjoner
  • behersker et bredt spekter av algebraiske operasjoner
  • kan anvende matematikk og modellering i drøfting av økonomiske problemstillinger
  • kan anvende matematiske metoder og modeller til å reflektere logisk

Generell kompetanse

  • kan reflektere kritisk over forutsetninger og antakelser innen det matematiske fagområdet

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

  • Skriftlig innlevering

Eksamen

  • Individuell skriftlig netteksamen på 3 timer, med alle hjelpemidler tilgjengelig. 

Eksamensinnholdet i emnet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A-F