Hopp til hovedinnhold

Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring - ERN2100 (10 sp)

I dette emnet vil du lære mye nyttig om riktig og viktig ernæring! Du vil bli bedre kjent med blant annet næringsstoffer, kroppens energiomsetning, det norske kostholdet og ernæringsutfordringer på nasjonalt og globalt nivå.  

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Ja - mer info her

Om emnet:

Emnet omhandler aspekter knyttet til næringsstoffer, matvarer og kosthold som legger grunnlaget for ernæringsfaget. Emnet gir deg en innføring i matkunnskap, næringsstoffer og energi, samfunnsernæring og kostholdsforskning.

Dette emnet har en digital obligatorisk samling. 

Opptak: Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr. opptaksreglementet.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • har bred kunnskap om ulike matvaregrupper, merkeordninger av matvarer og regelverk knyttet til disse
 • har kunnskap om energibegrepet, og kan forklare sentrale prinsipper relatert til kroppens energiomsetning
 • har kunnskap om de energigivende næringsstoffenes inndeling og funksjon og kilder til disse i kosten
 • har kunnskap om sentrale mikronæringsstoffer, herunder funksjoner i kroppen og kilder til disse i kosten
 • har kunnskap om generelle prinsipper bak næringsstoffanbefalingene og gjeldende nasjonale kost- og næringsstoffanbefalinger til friske voksne
 • har kunnskap om det norske kostholdet og den historiske utviklingen av dette
 • har grunnleggende kunnskap om viktige aktører og virkemidler i norsk ernæringspolitikk, og kostholdets rolle i forebyggende helsearbeid
 • har kunnskap om sentrale ernæringsutfordringer nasjonalt og globalt, samt omfanget av disse
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan matproduksjon og forbruk kan relateres til bærekraftighet
 • har grunnleggende kunnskap om vanlige metoder som brukes i kostholdsforskning 

Ferdigheter

 • kan anvende den norske matvaretabellen og kostholdsplanleggeren 
 • kan estimere energiinnhold og vekt av noen vanlige matvarer og porsjoner 
 • kan estimere energibehov basert på utregning av BMR og PAL 
 • kan kartlegge og beregne innholdet av næringsstoffer og energi i kostholdet til enkeltpersoner, og vurdere næringsinnhold og matvarevalg opp mot gjeldende anbefalinger 
 • kan planlegge og gjennomføre enkle kostholdsundersøkelsesmetoder 
 • kan anvende standardiserte regler for referering i en vitenskapelig tekst
 • kan anvende matvarekunnskap i planlegging og tilberedning av mat i et helse- og bærekraftsperspektiv

Generell kompetanse 

 • kan reflektere over styrker og begrensninger i bruk av matvaretabeller, og verktøy for å estimere energiinntak og energibehov 
 • kan reflektere rundt forhold knyttet til matvarer og kosthold, og deres påvirkning på helse og miljø 
 • kan reflektere rundt ernæringsmessig kvalitet fra henholdsvis råvarer og bearbeidede matvarer i et helhetlig kosthold 
   

Tidsramme: 1,5 mnd fulltids studieinnsats.

Arbeidskrav

 • innleveringsoppgave i kostholdsundersøkelse
 • deltagelse på digital samling eller obligatorisk undervisning over 1-2 dager
 • dokumentere en økt med praktisk matlaging

Eksamen 

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert semester. Det gis bokstavkarakter (A-F).