Hopp til hovedinnhold

Merkevareledelse, PR og omdømme - DML1220 (7,5 sp)

Dette emnet gir deg en grunnleggende forståelse av prinsippene og viktigheten av omdømme og hvordan det brukes til å bygge varemerker med hensyn til flere interessenter.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

pr

Om emnet:

Kurset vil fokusere på ulike typer omdømmerisiko og dens kilder. Flere av temaene i dette emnet bygges på videre i utdanningen, bl.a. i emnet Ethics, Sustainability and Corporate Social Responsibility.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om begrepene identitet, inntrykk, varemerke og omdømme og hvordan disse begrepene forholder seg til hverandre
 • har kunnskap om hvordan selskapets omdømme er relatert til intern og ekstern kommunikasjon i organisasjonen
 • har kjennskap til faktorer som bidrar til merkevareverdi
 • har kunnskap om metodene og teknikkene som brukes til å måle omdømme og merkeverdier

Ferdigheter

 • kan vurdere drivere for omdømme i organisasjonen
 • kan utvikle en balansert tilnærming til omdømme og merkevareledelse når det gjelder å fokusere på ulike grupper av interessenter
 • kan velge måleinstrumenter for omdømme og merkeverdier som passer organisasjonens behov
 • kan bruke relevante verktøy når man vurderer omdømme- og merkevarerisiko
 • kan drøfte strategier for å opprettholde organisasjonenes omdømme

Generell kompetanse

 • forstår samfunnets forventninger fra organisasjoner
 • forstår rollen til forskjellige interessenter i å håndtere omdømmerisiko
 • Kan kommunisere viktigheten av organisasjoners åpenhet, ansvarlighet og ansvar, muntlig og skriftlig

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Muntlig innlevering

Eksamen

Individuell muntlig eksamen på 15 minutter.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.