Hopp til hovedinnhold

PSY1040 Arbeidspsykologi (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning.  Du vil også lære om tematikk som utbrenthet, sykefraværsproblematikk og arbeidsevne.

Om emnet

Dette emnet går for første gang våren 2024

Emnet ser på forhold som er av betydning for individets opplevelse som deltaker i en organisasjon. Emnet har til formål å gi studentene en bred innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning. Studentene vil møte ulik arbeidspsykologisk tematikk som utbrenthet, sykefraværsproblematikk og arbeidsevne. Emnet går igjennom hvordan vi kan øke arbeidsevne og ansettbarhet i praksis gjennom tilrettelegging og tiltak. 

 • Arbeidspsykologi som fagområde
 • Verdisyn og menneskesyn i norsk arbeidsliv
 • Ansettbarhet, arbeidsevne og tilrettelegging
 • Psykisk uhelse av betydning for jobbutførelse, herunder sykefraværsproblematikk

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om arbeidspsykologisk kunnskapsutvikling, og synet på medarbeiderens plass i takt med samfunnsutviklingen 
 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen arbeidspsykologi
 • Har kunnskap om arbeidsrelatert psykisk uhelse, herunder utbrenthet og sykefraværsproblematikk
 • Kjenner til prinsipper for vurdering av arbeidsevne og tilrettelegging 
 • Har kunnskap om de viktigste kildene til arbeidspsykologisk forskning

Ferdigheter

 • Kan på bakgrunn av fagstoff vurdere styrker og svakheter ved arbeidspsykologiske verktøy og teknikker
 • Kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeidspsykologiens rolle i organisasjons- og næringsliv

Generell kompetanse

 • Kan inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan medvirke til planlegging av konstruktivt endrings- og utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar medarbeidernes behov

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig kasus-innlevering om arbeidsevne og tilrettelegging med medstudentvurdering

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en skriftlig eksamen over tre timer.

 • Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.