Hopp til hovedinnhold

PSY2281 Fremtidens arbeidsliv 2 (7,5 sp)

Om emnet

Dette emnet går for første gang høsten 2025

Dette er del II i emnet om Fremtidens arbeidsliv. Her får studentene en videre spesialisering i sentrale trender som vil påvirke fremtidens arbeidsliv, som teknologi, robotikk, kunstig intelligens og klimaendringer. Slike trender har implikasjoner for både ansatte og ledere og vil påvirke hvordan vi jobber.

Endringer i arbeidslivet og på arbeidsplasser vil frembringe en rekke endringer, for eksempel i hvordan ledere arbeider og leder stedlig, digitalt og hybrid, hvordan HR-funksjonen utvikles og anvendes og hvordan kunstig intelligens og teknologi kan brukes i HR-arbeid. Dette bidrar til økt behov for nyutdannete som forstår disse voksende trendene og som kan tilby arbeidsgivere innsikt i organisasjoner kan navigere og håndtere slike skiftende kontekster. Målet med emnet er derfor å gi studentene en videre spesialisering i sentrale trender i fremtidens arbeidsliv og bidra til at studentene evner å kontekstualisere temaene og problemstillingene emnet adresserer samt reflektere over egne fremtidige karrierer.
 

 • Klimaendringer og arbeidsliv
 • Arbeid på tvers av tidssoner
 • Økte krav til meningsfylt arbeid
 • Stedlig-, digital-, og hybrid ledelse
 • Kunstig intelligens i HR
 • Genteknologi i HR-arbeid
 • Volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og ambiguitet

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale teorier og temaer knyttet til fremtidens arbeidsliv
 • Har kunnskap om klimaendringers påvirkning på arbeidslivet
 • Har kunnskap om fordeler og ulemper knyttet til å lede mennesker i ulike kontekster
 • Har kunnskap om betydningen av volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og ambiguitet på organisasjoner og medarbeidere

Ferdigheter

 • Kan vurdere ulike organisatoriske intervensjoner basert på forskning/kunnskap innen organisasjonspsykologi
 • Kan systematisere og anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid relevant for fremtidens arbeidsliv på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Kan vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • Har utviklet innsikt i og forståelse for kompleksiteten knyttet til volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og ambiguitet i en organisasjonskontekst 
 • Kan formidle sentral fagkunnskap om teorier, problemstillinger og løsninger 
 • Kjenner til etiske aspekter knyttet til bruk av teknologi i HR-arbeid
 • Kan se en problemstilling fra ulike perspektiver og gjøre en helhetlig vurdering av et beslutningsgrunnlag

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet i dette emnet er: 

 • Skriftlig innleveringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer med et omfang på 1500 ord (+/- 10 %) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

 • Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.