Hopp til hovedinnhold

Medisinsk forskning

Medisinsk forskning på ONH skjer i sterk tilknytning til anerkjente forskningsmiljø innen hjertemedisin og revmatologisk sykdom på Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitets sykehus (OUS) og deres tilknytninger til nasjonal og internasjonale nettverk.

Innenfor hjertemedisin er forskerne involvert i utvikling av høyteknologisk billeddiagnostiske verktøy og av behandling av hjertesykdom. Forskning på revmatisk sykdom dreier seg om å forstå hvorfor sykdom oppstår og utvikler seg. På sikt kan denne forståelsen bidra til utvikling av persontilpasset behandling.

Det er ikke etablert en egen forskningsgruppe for medisin på ONH, men forskerne er en naturlig del av deres tilhørighet på OUS.


Forskning på institutt for helsefag

Forskningen på institutt for helsefag dekker et bredt felt innenfor ernæring og ulike område innenfor medisin. 


Tilbake til toppen